10 najciekawszych artykułów Computerworld

Artykuły opublikowane na Computerworld w 2017 roku, które poleca redakcja: ZUS, chmura w Polsce, e-zdrowie, sztuczna inteligencja i bezpieczeństwo, rynek IT w Polsce i na świecie, przyszłość technologii 5G.

System informatyczny ZUS po 20 latach czekają wielkie zmiany
Kompleksowy System Informatyczny ZUS obchodzi w tym roku 20-lecie istnienia. Rocznica jest o tyle znamienna, że po 20 latach obsługiwania systemu KSI przez Asseco (następca prawny Prokomu) usługę może zacząć świadczyć Comarch, który niedawno wygrał przetarg na utrzymanie systemu przez kolejne cztery lata.

KSI ZUS, powstały w 1997 r., to największy projekt informatyczny, jaki kiedykolwiek został wdrożony w Polsce i jeden z największych na świecie. Gromadzi i przetwarza ok. 300 TB danych, obsługuje 25 mln obywateli, w ciągu sekundy wykonuje 250 tys. operacji. I ciągle wzbudza emocje. Jedna z ogólnopolskich gazet przy każdej okazji przypomina, że system kosztował podatników przez 20 lat 3 mld zł, czyli trzy razy tyle, ile wysłanie na Marsa sondy Pathfinder. To zawrotna suma, ale dotyczy 20 lat i obejmuje zarówno koszty budowy systemu, jak i mniej więcej 1 mld zł wydany na zakupy całej koniecznej infrastruktury sprzętowej. Dzieląc wydatki na lata i miesiące, kwota ta nie robi już takiego wrażenia, zwłaszcza gdy po drugiej stronie postawi się skalę samego KSI oraz społecznych potrzeb, jakie zaspokaja. Można się spierać, czy system dałoby się zrobić taniej, szybciej, lepiej. Faktem jest, że KSI, stale ad hoc dostosowywany do niekończących się zmian przepisów, nigdy nie zawiódł, a renciści i emeryci na czas dostawali pieniądze.

Więcej w artykule: System informatyczny ZUS po 20 latach czekają wielkie zmiany

Fundamenty przyszłości e-zdrowia
Informatyzacja służby zdrowia najbardziej jest kojarzona z wdrażaniem platformy P1. Ale to już ukończona platforma P2, udostępniająca online usługi i zasoby cyfrowych rejestrów medycznych, jest fundamentem, który pozwoli działać „Jedynce” i jest podstawą do realizacji nowych projektów przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Ideą funkcjonowania CSIOZ, w założeniach leżących u podstaw powołania tej jednostki, miało być pełnienie roli integratora informatycznych systemów lokalnych i regionalnych oraz ich standaryzowanie. Praktyka pokazała, że działania CSIOZ przesunęły się najpierw w kierunku produkcji systemów, z których najbardziej oczekiwany jest P1, umożliwiający wymianę Elektronicznej Dokumentacji Medycznej pomiędzy usługodawcami. Ten nośny medialnie i zarazem najbardziej oczekiwany w Polsce system przesłonił nieco inne wdrożenia, które już zrealizowano w CSIOZ, będące solidnymi podwalinami do całkowitej informatyzacji służby zdrowia. Centrum ma za sobą wdrożenie systemów IOWISZ i SOLR, z których ten pierwszy daje ministrowi zdrowia twarde, zanalizowane dane, pozwalające pytać i oceniać sens i opłacalność rozwiązań i inwestycji w obszarze służby zdrowia.

Więcej w artykule: Fundamenty przyszłości e-zdrowia

Adaptacja chmury obliczeniowej w Polsce i na świecie
Wyniki badania przeprowadzonego przez „Computerworld” we współpracy z Google i ITMAGINATION wskazują, że polskie firmy i instytucje wciąż zachowują dystans wobec chmury obliczeniowej, a zarazem dostrzegają wiele korzyści, które wnosi ta technologia. Skąd bierze się i co oznacza ta sprzeczność?

Na podstawie wyników badania ustaliliśmy m.in., jak wykorzystują chmurę obliczeniową polskie organizacje, jakie są najważniejsze korzyści płynące z zastosowania technologii cloud oraz jakie są najpopularniejsze modele jej dostarczania. Wiemy, jakie dane najczęściej przetwarzają w chmurze polskie firmy oraz którzy spośród dostawców rozwiązań chmurowych cieszą się szczególną popularnością wśród menedżerów IT. Dodatkową wartość osiągnęliśmy poprzez zestawienie odpowiedzi udzielonych przez polskich respondentów z tymi formułowanymi przez zagranicznych menedżerów i specjalistów IT. Jakie są najciekawsze wnioski wynikające z badania?

Więcej w artykule: Adaptacja chmury obliczeniowej w Polsce i na świecie

Niskie zachmurzenie polskiego rynku IT
Według raportu Computerworld TOP200 przychody działających w Polsce dostawców usług chmurowych wyniosły w 2016 roku 731,6 mln zł. Wartość tego typu rozwiązań stosowanych przez polskie organizacje jest jednak większa – obejmuje także usługi pozyskiwane bezpośrednio od zagranicznych oferentów, a więc nie zliczane do wartości rynku chmurowego w Polsce.

Wartość rynku chmurowego w Polsce wzrosła z poziomu 611 mln zł w 2015 roku do blisko 732 mln zł w roku 2016. tj. o 19,8%. Systematycznie wzrasta także udział chmury obliczeniowej w rynku usług IT. W 2015 roku usługi chmurowe stanowiły 4,8% oszacowanego na 12,8 mld zł rynku usług IT, w 2016 roku – odpowiednio 5,6% w ramach wartego blisko 13 mld zł rynku usług IT. Warto zauważyć, że wzrost wartości rynku usług IT w dużej mierze pokrywa się ze wzrostem wartości cloud computingu.

Więcej w artykule: Niskie zachmurzenie polskiego rynku IT

Składowanie danych zapewniające wysoką dostępność
Jakie kwestie należy wziąć pod uwagę, chcąc zbudować wysokodostępne środowisko składowania danych w firmie? Do dyspozycji jest szereg możliwości uwzględniających specyficzne potrzeby przedsiębiorstw w zależności od ich wielkości czy branży.

Celem wdrażania mechanizmów wysokiej dostępności (High Availability) jest niedopuszczenie do przestoju kluczowych procesów biznesowych przedsiębiorstwa lub – jeżeli awaria nastąpi – zminimalizowanie ich wpływu na działanie organizacji. Zapewnienie wysokiej dostępności jest szczególnie istotne dla firm, których biznes zależy od utrzymywania stałego dostępu do usług dla klientów (np. serwisy online,platformy muzyczne i VOD, banki), lub organizacji, gdzie przerwanie ciągłości pracy skutkuje wysokimi kosztami jej ponownego uruchomienia (np. przemysł, produkcja, wydobycie).

Więcej w artykule: Składowanie danych zapewniające wysoką dostępność

Czy sztuczna inteligencja zapewni bezpieczeństwo
Szybko rośnie liczba producentów, którzy twierdzą, że ich rozwiązania wykorzystują mechanizmy AI. Jak odróżnić marketing od produktów lub usług, które mogą przynieść wymierne korzyści biznesowe?

Mechanizmy wykorzystujące sztuczną inteligencję oraz narzędzia pozwalające na automatyzację przeciwdziałania zagrożeniom to obecnie chyba najbardziej perspektywiczne metody, które mogą zasadniczo zwiększyć poziom bezpieczeństwa systemów IT.

Z opinią taką zgadza się większość specjalistów, a osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo firmowych systemów coraz częściej sięgają po oprogramowanie, które umożliwia automatyzację procedur związanych z aktualizacją i łataniem luk w systemach oraz szybką reakcję na pojawiające się ataki i zagrożenia.

Więcej w artykule: Czy sztuczna inteligencja zapewni bezpieczeństwo

Brzydsza twarz jednorożca
Spółki informatyczne przeżywają rekordy wycen giełdowych. Ale czy ich kapitalizacja odzwierciedla faktyczną wartość, czy raczej nadmuchane i podszyte strachem oczekiwania oraz nadmiar wolnej gotówki na rynku?

Lista 10 najbardziej wartościowych pod względem wyceny giełdowej firm świata zawiera aż siedem z branży nowych technologii. Od Apple (miejsce pierwsze, 791 mld USD) aż po Facebook (400 mld USD, dane za III kwartał 2017r.) pierwsze miejsca okupują wszystkie czołowe marki znane nie tylko w świecie zachodnim, ale także w Chinach (Alibaba Group i holding Tencent). Ich łączna wartość to 3,7 bln USD. Dla porównania: PKB Polski to 460 mld USD. Jeszcze 30 lat temu żadnej z ww. firm nie było w tym zestawieniu. Istniała tylko jedna: Microsoft. Wysokie technologie reprezentowały koncerny motoryzacyjne oraz IBM.

Pozostaje zapytać: czy informatyczne „jednorożce” są rzeczywiście warte tyle, na ile wycenia je giełda? Czy faktycznie wnoszą do światowego obiegu gospodarczego tak wielką wartość, że zasługują na tę pozycję? Czy może raczej giełda oderwała się od rzeczywistości gospdarczej, stając się (nie po raz pierwszy zresztą) odzwierciedleniem nie tyle realnej gospodarki, ile nadmiaru emocji i pieniędzy na rynku? Spróbujmy odpowiedzieć na te pytania.

Aby zrozumieć, jak bardzo wizerunek innowatorów odbiega od rzeczywistości, spójrzmy nieco uważniej na trzy firmy, będące symbolem światowej innowacji: Amazon, Uber i Tesla.

Więcej w artykule: Brzydsza twarz jednorożca

Bum! Spadek przychodów w polskim IT
Niezwykły rok dla polskiego IT. Przychody branży informatycznej spadły w 2016 r. o 5,2%. Straciły także firmy telekomunikacyjne, choć mniej, bo 0,7%. Po zsumowaniu obu sektorów przychody całego rynku ICT wyniosły 101,75 mld zł, o 3,4% mniej niż w roku 2015.

Na przestrzeni 25 edycji Computerworld TOP200 spadek przychodów firm z sektora informatycznego obserwowaliśmy dotąd tylko raz. W 2009 r. polska branża IT straciła 10% przychodów w wyniku spowolnienia gospodarczego, będącego następstwem światowego kryzysu w sektorze bankowym.

Przyczyn spadku w 2016 r było kilka. W całej gospodarce mocno spadły inwestycje: rok do roku o 5,5%, co musiało odbić się także na wydatkach przedsiębiorstw na IT. Po najgorszym trzecim kwartale 2016 r. sytuacja zaczęła się poprawiać i spadki były mniejsze. W pierwszym kwartale 2017 r. inwestycje nadal były zmniejszane, ale według GUS już tylko o 0,4%.

Szefowie firm informatycznych mówią jednym głosem o wyhamowaniu kontraktów w sektorze publicznym. Jeśli wziąć pod uwagę dwa zestawienia z naszego raportu, pokazujące przychody dostawców IT ze sprzedaży do administracji i do służby zdrowia, w ogromnej części państwowej, to okazuje się, że w 2016 r. z rynku wyparowało grubo powyżej miliarda złotych. Oba te sektory najmocniej ograniczyły wydatki na informatykę: administracja o jedną czwartą, a ochrona zdrowia aż o ponad 40%.

Więcej w artykule: Bum! Spadek przychodów w polskim IT

Przestarzałe systemy stają się zagrożeniem dla polskich firm
Badanie przeprowadzone wśród polskich organizacji pokazuje, że systemy legacy stają się w nich istotnym problemem, który niedługo dojrzeje. W perspektywie kilku lat przestarzałe systemy w przypadku niektórych przedsiębiorstw będą decydować o ich być albo nie być.

Nie ma chyba dobrego tłumaczenia angielskiego terminu „system legacy” na język polski. Najczęściej tłumaczy się ten zwrot jako system odziedziczony lub system zastany, co niejako z automatu rodzi skojarzenie, że jest to system mający za sobą długi okres użytkowania. Czy prawdą jest jednak, że każdy „stary” (jeżeli chodzi o wiek) system jest z definicji systemem legacy? I czy system, który został wdrożony „zaledwie” cztery lata czy pięć lat temu nie może być „legacy”?

Więcej w artykule: Przestarzałe systemy stają się zagrożeniem dla polskich firm

Sieć 5G jako oprogramowanie
Wirtualizacja sieci komputerowych i kloudonomika zyskują na znaczeniu. Kolejna generacja technologii mobilnych zmienia rynkowe zależności w branży telekomunikacyjnej.

Gospodarcza innowacyjność wymaga ciągłej obserwacji trendów technologicznych oraz ich prognozowania, aby postawić na wygrywającego konia. Warto przy tym pamiętać, że powstawanie nowych technologii związane jest z cyklami rozwoju gospodarki, a więc także z jej kryzysami. Wiedza historyczna i statystyczna, jaką posiadamy, pokazuje, że zwłaszcza w okresach przesileń wzrasta skłonność do podejmowania ryzyka i poszukiwania nowych rozwiązań, które mają zapewniać wyższą produktywność. Występuje tu efekt tzw. ssania rynkowo-technologicznego, prowadzącego do nowych wynalazków. I wreszcie na końcu tego kręgu pojawia się faza nasycenia, później kolejny kryzys i dany cykl się zamyka. Z punktu widzenia praktyki biznesowej najważniejszy jest właśnie etap finalny: niedrogie i stabilne rozwiązania, powszechnie dostępne. Dla liderów rynku oznacza to wówczas posiadanie fabryki pieniędzy.

Jednak w tym samym momencie dynamizm (wcześniej) nowej technologii jest już tendencyjnie mniejszy. Zaczyna ona przechodzić do fazy schyłkowej, występując na rynku jako coraz prostszy i przewidywalny składnik rzeczywistości ekonomicznej. Technologiczna innowacyjność takiego rozwiązania, faktycznie już klasycznego, jest wówczas niewielka. W jakim zatem momencie znajdują się obecnie technologie informatyczne oraz telekomunikacyjne i jakie trendy będą dominować w bliskiej przyszłości?

Więcej w artykule: Sieć 5G jako oprogramowanie

Zobacz również:

  • Wydatki na chmurę wzrosną w tym roku
  • Google rezygnuje w pobierania opłat za przenoszenie danych z jego chmury do innych środowisk
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200