Temat: zarządzanie zespołami IT

Jak budować kompetentne zespoły IT
W Agile'u najważniejsi są ludzie