Jak budować kompetentne zespoły IT

Najważniejsze jest zdiagnozowanie potrzeb organizacji, zbudowanie modelu kompetencji i zmapowanie oczekiwanego poziomu kompetencji na danym szczeblu czy w danej komórce organizacyjnej. „Dopiero później możemy badać kompetencje i mierzyć luki kompetencyjne” – mówi w rozmowie z „Computerworldem” Joanna Pejo, Head or Recruitment and HR w firmie Natek.

Joanna Pejo była jedną z prelegentek organizowanej przez „Computerworld” konferencji Zarządzanie Zespołami IT 2020. Jej wykład, zatytułowany „TAaaS – Talent Acquisition as a Service w IT” dotyczył zagadnień budowania kompetentnych zespołów IT.

Jak przyznaje przedstawicielka firmy Natek w rozmowie z „Computerworldem”, trudno jednoznacznie wskazać zestaw cech i umiejętności pożądanych przez pracodawców u pracowników. Wszystko skupia się w obszarze analizy potrzeb, gdyż każda firma ma własne cele biznesowe i potrzebuje innego zestawu kompetencji.

Zobacz również:

Jeżeli jednak odwrócić pytanie – czego pracownicy oczekują od pracodawców – to jest pewien wspólny mianownik potrzeb, niezależnie od stanowiska zajmowanego w strukturze organizacji. Co to takiego? Odpowiedź w materiale wideo:


TOP 200