Temat: zarządzanie

Koncepcja no-ops to utopia. Przynajmniej dzisiaj
IT nudy