Chmura obliczeniowa i usługi jej towarzyszące. Doradztwo, migracja, zarządzanie.

Kiedy strategia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw wymusza, albo choćby zachęca do szerszego wykorzystania chmury obliczeniowej, działy IT mogą uzupełniać brakujące zasoby i kompetencje, sięgając po profesjonalne usługi chmurowe świadczone przez zewnętrznych partnerów.

Foto: Svstudioart / Freepik

W konkurencji do globalnych hiperscalerów, na rynku funkcjonuje pokaźna liczba lokalnych dostawców, oferujących zasoby chmury infrastrukturalnej wraz z szeregiem komplementarnych usług towarzyszących. Mowa tutaj o profesjonalnych usługach doradztwa, migracji i zarządzania, które umożliwiają różnej wielkości organizacjom uzupełnienie brakujących zasobów i kompetencji w drodze ku szerszemu wykorzystaniu chmury, w tym w obszarach budowy i utrzymania środowisk hybrydowych oraz multicloud.

Redakcja Computerworld przeprowadziła badanie, którego celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie, z jakich powodów oraz w jakim zakresie firmy gotowe są przekazać odpowiedzialność i zadania związane z lanowaniem, wdrażaniem i zarządzaniem infrastrukturą chmury wyspecjalizowanym partnerom?

Chmura obliczeniowa i usługi jej towarzyszące. Doradztwo, migracja, zarządzanie.

Próba znalezienia odpowiedzi na to pytanie pozwala spojrzeć z nieco innej perspektywy na krajobraz wykorzystania chmury w rodzimych organizacjach. Tym bardziej, że zapotrzebowanie na profesjonalne usługi chmurowe zdaje się być duże, a pozyskane w ten sposób zasoby i kompetencje umożliwiają firmom wpisywanie kolejnych elementów chmury w swoje procesy biznesowe. Już dzisiaj 37% organizacji prowadzi wdrożenia chmury łącząc własne zasoby z usługami partnerów, a kolejne 28% firm idzie o krok dalej w całości przekazując odpowiedzialność i zadania w tym obszarze na zewnątrz.

Chmura obliczeniowa i usługi jej towarzyszące. Doradztwo, migracja, zarządzanie.

KOMENTARZ EKSPERTA

Adam Kowalczyk

Senior Product Manager, Netia S.A.

Przede wszystkim w firmach brakuje kompetencji w obszarach chmurowych. Wskazało tak 40% osób, a wśród małych firm ten odsetek był jeszcze większy. Połowa firm dostrzega potrzebę pozyskania dodatkowej, specjalistycznej wiedzy. Niestety nie jest to proste, ponieważ jak wskazało 52% badanych, firmy mają trudności w pozyskiwaniu wykwalifikowanych pracowników.

Dostawcy rozwiązań ICT dostrzegają coraz wyraźniej zarysowaną potrzebę rynku. Dowodem tego są działania Netii, która bardzo mocno stawia na rozwój obszaru Cloud Masters, na który składają się dwa zespoły- zarządzania i migracji do chmury. Z wielu projektów podjętych przez oba zespoły, wyróżnia się migracja i zarządzanie części infrastruktury jednego z największych polskich banków do Google Cloud Platform. Netia po tym jak w ubiegłym roku kupiła spółkę Oktawave, stała się mocnym graczem na rynku usług profesjonalnych dla chmur publicznych.

Warto zaznaczyć, że rozmawiając o chmurze, często błędnie zakładamy, że temat dotyczy tylko AWS, AZURE lub Google. Tymczasem 21% respondentów wskazało, że wybrali, lub zamierzają wybrać, lokalną chmurę VMware. Wśród małych i średnich przedsiębiorstw jest to nawet jedna czwarta. Plasuje to lokalnych dostawców na drugim miejscu wśród najchętniej wybieranych chmur. Netia budowała własną platformę Netia Compute od 2015 roku. Obecnie jest to chmura oparta o technologię VMware i architekturę referencyjną od DELL, świadczona z 3 własnych obiektów Data Center.

Migracja i zarządzanie

Chmura obliczeniowa stanowi istotny element układanki w drodze ku cyfrowej transformacji. To w niej obsługiwana jest stale rosnąca lista cyfrowych technologii, wykorzystujących mechanizmy sztucznej inteligencji czy programowania low-code/no-code. Problem w tym, że kompetencje chmurowe pozostają towarem deficytowym, co skłania firmy do sięgania po profesjonalne usługi świadczone przez zewnętrzne podmioty już na etapie projektowania infrastruktury chmury i migracji zasobów do niej.

Usługi w tym obszarze chętniej zamawiają duże przedsiębiorstwa i korporacje, przy czym w porównaniu z MŚP dysproporcje te są mniejsze, jeśli mówimy o usługach podstawowych, takich jak przygotowanie zapytania ofertowego (36% vs. 34% wskazań wśród MŚP), dobór parametrów środowiska obliczeniowego (61% vs. 63%) czy jego późniejsza konfiguracja (76% vs. 55%) oraz odpowiednio większe, jeśli wkraczamy w obszar usług stricte korporacyjnych związanych z tworzeniem strategii cyfryzacji (51% vs. 37%) czy automatyzacji procesów (47% vs. 32%).

Chmura obliczeniowa i usługi jej towarzyszące. Doradztwo, migracja, zarządzanie.

W zależności od implementowanego modelu chmura obliczeniowa pozwala przenieść dużą część odpowiedzialności na dostawcę chmury, ale nigdy w pełni nie zwalnia z zadań związanych z jej zarządzaniem.

W obszarze zarządzania infrastrukturą chmury ankietowane firmy najczęściej skłaniają się do przekazywania na zewnątrz zadań związanych z wdrażaniem aktualizacji (62% odpowiedzi), monitorowaniem wykorzystania zasobów (47%) czy prowadzeniem nadzoru nad bezpieczeństwem infrastruktury chmurowej (54%). W najbardziej komplementarnych scenariuszach mówimy tutaj o pełnym outsourcingu usług NOC/SOC.

Chmura obliczeniowa i usługi jej towarzyszące. Doradztwo, migracja, zarządzanie.

Warto zauważyć, że firmy skłonne są zazwyczaj do przekazania części, rzadziej całości zarządzania chmurą partnerom technologicznym. Listę takich obszarów zarządzania, które badane organizacje najczęściej oddają w zarządzanie, otwierają automatyzacja procesów zarządzania infrastrukturą (57%), usługi zapewnienia bezpieczeństwa, backupu i ochrony danych (55%) oraz wdrażania i rozwoju usług (48%).

Koszty usług chmury

Szersza adopcja chmury wiąże się ze zmianą struktury kosztów IT w organizacji. Elementem, który należy uwzględnić przy planowaniu wydatków na chmurę, są także koszty dodatkowych usług związanych z doradztwem, migracją i zarządzaniem. Jaki procent wydatków na chmurę stanowią wydatki na usługi jej towarzyszące?

W przypadku 93% organizacji wydatki na usługi towarzyszące nie przekraczają 25% łącznej sumy wydatków na chmurę obliczeniową, przy czym najwięcej, bo aż 42% podmiotów z tej liczby, wydaje na ten cel między 5 a 15%.

Chmura obliczeniowa i usługi jej towarzyszące. Doradztwo, migracja, zarządzanie.

Dla 38% organizacji preferowaną formą rozliczeń za zarządzanie chmurą jest elastyczna opłata uzależniona na przykład od liczby zgłoszeń (ticketów). Istnieje pokaźna grupa podmiotów, które chciałby rozliczać zarządzanie chmurą w modelu ryczałtowym. 22% firm jako preferowany model rozliczeń wskazało stałą opłatę per maszyna wirtualna (dotyczy architektury IaaS), a kolejne 27% - ryczałtową opłatę per system/aplikację.

Chmura obliczeniowa i usługi jej towarzyszące. Doradztwo, migracja, zarządzanie.

Co czeka nas w przyszłości? Kierunek działań zdaje się być jeden: chmura obliczeniowa. 85% firm zamierza w ciągu 5 lat mieć całość lub znaczną część infrastruktury IT w chmurze. Największe firmy, a więc zatrudniające powyżej 250 osób, zamierzają rozwijać wewnętrzne kompetencje chmurowe, czasem wspomagając się wsparciem z zewnątrz, podczas gdy MŚP będą bardziej skłonne do przekazywania zarządzania infrastrukturą chmury zewnętrznym partnerom. Jedno jest pewne: rynek profesjonalnych usług chmurowych będzie się dynamicznie rozwijał.

Chmura obliczeniowa i usługi jej towarzyszące. Doradztwo, migracja, zarządzanie.

O badaniu

Badanie Computerworld „Chmura obliczeniowa i usługi jej towarzyszące. Doradztwo, migracja, zarządzanie”. przeprowadzone zostało we wrześniu 2023 roku na grupie ponad 100 organizacji, z których 60% sklasyfikowano jako duże firmy i korporacje. Ankietowane podmioty wywodziły się z różnych sektorów gospodarki. Najliczniej reprezentowane były przedsiębiorstwa przemysłowe, produkcji i wydobycia (21%), podmioty sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń (11%) oraz branży dóbr szybko zbywalnych, handlu i dystrybucji (15%).

Pełna wersja raportu „Chmura obliczeniowa i usługi jej towarzyszące. Doradztwo, migracja, zarządzanie.” dostępna jest do pobrania tutaj.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]