Temat: światło

Centra danych mogą wkrótce zamieniać generowane przez nie ciepło w elektryczność
Półprzewodniki reagujące na światło