Temat: internet rzeczy

83 miliony urządzeń IoT zagrożonych włamaniem
Chipy Nvidia Jetson powodowały, że urządzenia IoT były podatne na cyber ataki