Polski biznes stawia na chmurę i 5G

Według firmy badania „Global Tech Trends Survey” firmy Equinix 57% decydentów z branży IT w Polsce wskazuje, że ich firmy pojawią się na nowych rynkach. Dla ponad 80% przedsiębiorstw uodpornienie się na nagłe zmiany jest najważniejszym czynnikiem przy planowaniu strategii rozwoju technologicznego.

fot. mat.prasowe

W przytaczanym badaniu większość specjalistów IT w Polsce (65 %) deklaruje, że ich firmy zamierzają przenosić więcej funkcjonalności do chmury. To ten model IT ma zapewnić sukces rozwojowy organizacji. Migrować będą przede wszystkim bazy danych (67 %), a w dalszej kolejności także funkcje związane z cyberbezpieczeństwem i starsze oprogramowanie (ang. legacy app). Podobnie postępują firmy na całym świecie – bazy danych przenoszone będą do chmury jako pierwsze w każdej szerokości geograficznej. Jednak, jak pokazuje raport GTTS, firmy z regionu Azji i Pacyfiku są wyraźnie bardziej odważne w kwestii migracji zarówno poczty elektronicznej, jak i aplikacji kluczowych dla prowadzenia działalności. Podjęcie takich starań wskazało aż 59 % respondentów z firm w regionie Azji i Pacyfiku, w Polsce taką migrację przewiduje tylko 1/3 firm.

W gospodarce cyfrowej ekosystemy są fundamentem przedsiębiorczości. Firmy, które chcą przyspieszyć swoją cyfryzację i w pełni uczestniczyć w gospodarce opartej na technologiach cyfrowych mogą do tego wykorzystać połączenia bezpośrednie. „Dostosowanie biznesu do nadchodzących zmian to także nawiązywanie sieciowych połączeń bezpośrednich między firmami świadczącymi usługi na skalę międzynarodową. Pozwala to na wymianę danych przy największej możliwej przepustowości i najmniejszych opóźnieniach. Dzięki połączeniom bezpośrednim świadczenie usług cyfrowych na całym świecie jest możliwe niezależnie od tego, czy firma działa w Kalifornii, czy w Warszawie” – zauważa Sylwia Pyśkiewicz, prezes zarządu Equinix w Polsce.

Zobacz również:

  • GPW przenosi swój nowy system transakcyjny
  • 5G - rozwój jeszcze przed nami, 6G - tuż tuż, za rogiem
  • HPE Alletra Storage MP – technologiczna inwestycja na lata

Potwierdzają to wyniki raportu GTTS, w którym decydenci IT z Polski za największą korzyść połączeń bezpośrednich uznają wzrost elastyczności (38 %), a następnie ułatwienie transformacji cyfrowej (37 %) i poprawę optymalizacji sieci (36 %).

Kolejnym elementem postrzeganym przez sektor IT jako szansa na dalszy rozwój jest 5G, którego wdrożenie jest najważniejszym priorytetem strategicznym dla 45% respondentów. Technologia ta wdrażana jest już w ponad 61 krajach i, choć jej beneficjentami będą wszyscy użytkownicy sieci, to największy potencjał stoi przed przemysłem. To dzięki 5G będzie możliwe powszechniejsze zastosowanie sztucznej inteligencji (AI) i Internetu Rzeczy (IoT) w sektorze produkcji. Potwierdzają to wyniki badania GTTS, w którym zastosowanie AI i IoT jest najważniejszą zaletą dostrzeganą przez respondentów (44 %. Kolejnymi korzyściami wskazywanymi przez decydentów branży IT jest możliwość łączenia się z większą liczbą partnerów (40 %) i tworzenie nowego oprogramowania (39 %).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200