Temat: badania naukowe

Jak sztuczna inteligencja wypada w testach kreatywnego myślenia? Wyniki amerykańskich badań
Rekord: po raz czwarty grant ERC w rękach Polaka