Śląski klaster obliczeniowy

Do końca roku Qumak zbuduje na Uniwersytecie Śląskim Platformę Analiz i Archiwizacji Danych zarządzaną przez Uniwersytet Śląski.

Wartość kontraktu wynosi 8,7 mln zł brutto. Do firmy Qumak należy wykonanie m.in. instalacji klastra obliczeniowego wraz z czterema szafami RACK, przełącznikami sieciowymi oraz macierzą dyskową o wydajności 10 000 IOPS, umożliwiającą przechowywanie co najmniej 650TB danych. Ponadto zostanie dostarczone oprogramowanie do wirtualizacji, które umożliwi utworzenie klastra wysokiej dostępności do wykonywania złożonych obliczeń badawczych. W ramach zakontraktowanych prac firma Qumak przeprowadzi dodatkowo modernizację instalacji elektrycznej i klimatyzacyjnej wraz z adaptacją pomieszczenia piwnicznego pod potrzeby zasilania awaryjnego i będzie serwisowała urządzenia.


TOP 200