Temat: apache

Trwa likwidowanie podatności wykrytej w bibliotece Log4j
Uwaga – w Apache Struts znajduje się groźna dziura