Access Control

kontrola dostępu

Kontrola dostępu to termin określający dowolny mechanizm pozwalający autoryzowanym użytkownikom uzyskać dostęp do danych lub wykonywać operacje. Metodą kontroli dostępu jest zwykle weryfikacja loginu użytkownika, następnie mechanizm kontroli dopuszcza lub odrzuca przywileje użytkownika oparte na wcześniej zdefiniowanych założeniach.

Słownik pojęć CSO - zobacz inne hasła