okablowanie strukturalne

komplet elementów transmisyjnych systemu okablowania strukturalnego (SOS) instalowanego wewnątrz budynku. Pozwala uniknąć wielu odrębnych i zróżnicowanych sieci komunikacyjnych (telefonicznych, pakietowych, faksowych, komputerowych, telewizji kablowej) i sterowania (automatyka, kontrola, dozór przemysłowy). Uniwersalna infrastruktura kablowa zbudowana z komponentów SOS składa się z kilku niezbędnych elementów sieciowych: okablowania poziomego, punktów dystrybucyjnych (centralnych i kondygnacyjnych), okablowania pionowego i magistrali międzybudynkowych. SOS definiuje również komponenty infrastruktury kablowej: 4-parowe skrętkowe kable miedziane (UTP, FTP, STP), kable światłowodowe, przyłącza końcowe RJ45 i RJ12, a nawet złączki włókien światłowodowych.