Subskrypcje: pomoc

Jak zapisać się na listę mailingową?
Jak zmienić adres poczty elektronicznej, pod który mają być przesyłane listy mailingowe?
Jak zrezygnować z subskrypcji?
Jak zablokować konto?
Jak odblokować konto?
W jaki sposób zmienić format newslettera z txt na HTML lub odwrotnie?
Dlaczego w newsletterach HTML brakuje linków lub są niepoprawnie sformatowane?
Dlaczego otrzymuję nieczytelne newslettery lub w newsletterach widoczne jest kodowanie HTML?
Dlaczego nagle przestałem otrzymywać subskrybowane newslettery?
Dlaczego otrzymuję newslettery mimo iż nie rozpocząłem ich subskrypcji?
Dlaczego otrzymuję wiele newsletterów lub zduplikowane kopie newsletterów?
Gdzie mogę zobaczyć które newslettery subskrybuję?
W razie problemówJak zapisać się na listę mailingową?

Korzystanie z list mailingowych dostarczanych przez IDG Poland S.A. jest bardzo łatwe:
Aby rozpocząć subskrypcje list mailingowych wystarczy:

 • kliknąć zakładkę Zapisz
 • przejrzeć kategorie list mailingowych
 • aby sprawdzić przykładowe informacje dostarczane w konkretnych listach mailinowych wystarczy kliknąć w link stanowiący nazwę danej listy. W zależności od zaznaczonego pola wyboru zobaczymy przykład ostatnio wysłanych informacji w odpowiedniej wersji - HTML lub txt.
 • zaznaczyć pole wyboru umieszczone obok nazwy listy, odpowiadające wersji mailinglisty, którą zamierzamy subskrybować (HTML lub txt)
 • w oknie umieszczonym poniżej spisu list mailingowych należy wpisać własny adres poczty elektronicznej
 • wcisnąć przycisk OK.

 

W celu weryfikacji adresu e-mail osoby zainteresowanej otrzymywaniem list mailingowych, pod wskazany adres zostanie wysłany specjalny list. W liście tym umieszczony jest link, którego kliknięcie uaktywnia subskrypcje list mailingowych.Jak zmienić adres poczty elektronicznej, pod który mają być przesyłane listy mailingowe?

Aby zmienić adres poczty elektronicznej, pod który wysyłane mają być listy mailingowe należy:

 • kliknąć zakładkę Zmień
 • w umieszczonym na stronie WWW oknie wpisać adres poczty elektronicznej, który chcemy zmienić
 • wcisnąć przycisk Ok.
 • poczekać aż baza danych subskrybentów IDG.pl zweryfikuje listy mailingowe, na które są państwo zapisani.
 • w oknie umieszczonym poniżej spisu aktualnie subskrybowanych list mailingowych wprowadzić nowy adres poczty elektronicznejW celu weryfikacji adresu e-mail osoby zainteresowanej otrzymywaniem danych list mailingowych pod oba wskazane adresy (ten z którego używania rezygnujemy oraz ten, pod który mają trafiać listy mailingowe) zostaną wysłane specjalne listy. W listach umieszczony jest link, którego kliknięcie potwierdza zmianę adresu.Jak zrezygnować z subskrypcji?

Aby zrezygnować z subskrypcji wystarczy:

 • kliknąć zakładkę Zmień
 • w umieszczonym na stronie WWW oknie wpisać własny adres poczty elektronicznej
 • wcisnąć przycisk OK.
 • poczekać aż baza danych subskrybentów IDG.pl zweryfikuje listy mailingowe, na które są państwo zapisani.
 • przejrzeć kategorie list mailinowych
 • sprawdzić przy nazwach których list mailingowych zaznaczone są pola wyboru oznaczające, że subskrypcja odpowiednich list mailingowych jest aktywna
 • odznaczyć pole wyboru odpowiadające nazwie listy, z otrzymywania której pragną państwo zrezygnować
 • wcisnąć przycisk Ok.W celu weryfikacji adresu e-mail osoby chcącej zrezygnować z subskrypcji list mailingowych pod wskazany adres zostanie wysłany specjalny list. W liście umieszczony jest link, którego kliknięcie potwierdza rezygnację z subskrypcji.Jak zablokować konto?

Aby zablokować wysyłkę list mailingowych (np. podczas wakacji) pod dany adres e-mail wystarczy:

 • kliknąć zakładkę Zmień
 • w umieszczonym na stronie WWW oknie wprowadzić własny adres poczty elektronicznej
 • wcisnąć przycisk Ok.
 • poczekać aż baza danych subskrybentów IDG.pl zweryfikuje listy mailingowe, na które są państwo zapisani.
 • w sekcji umieszczonej poniżej spisu aktualnie subskrybowanych list mailingowych przeznaczonej do blokowania konta e-mail zmienić opcję "aktywne" na "zablokowane"W celu weryfikacji adresu e-mail osoby zainteresowanej zablokowaniem wysyłki list mailingowych pod wskazany adres zostanie wysłany specjalny list. W liście umieszczony jest link, którego kliknięcie potwierdza blokowanie wysyłki.Jak odblokować konto?

Aby odblokować wysyłkę list mailingowych (np. po wakacjach) pod dany adres e-mail wystarczy:

 • kliknąć zakładkę Zmień
 • w umieszczonym na stronie WWW oknie wprowadzić własny adres poczty elektronicznej
 • wcisnąć przycisk Ok.
 • poczekać aż baza danych subskrybentów IDG.pl zweryfikuje listy mailingowe, na które są państwo zapisani.
 • w sekcji umieszczonej poniżej spisu aktualnie subskrybowanych list mailingowych przeznaczonej do blokowania konta e-mail zmienić opcję "zablokowane" na "aktywne"W celu weryfikacji adresu e-mail osoby zainteresowanej odblokowaniem wysyłki list mailingowych pod wskazany adres zostanie wysłany specjalny list. W liście umieszczony jest link, którego kliknięcie potwierdza odblokowanie wysyłki.W jaki sposób zmienić format newslettera z txt na HTML lub odwrotnie?

Aby zmienić format w którym chcemy otrzymywać newsletter prosimy kliknąć tutaj. Następnie wystarczy:

 • w umieszczonym na stronie WWW oknie wpisać własny adres poczty elektronicznej oraz kliknąć przycisk OK
 • na stronie z aktualnym stanem konta subskrypcji zaznaczyć właściwe pole wyboru umieszczone obok nazwy odpowiedniego newslettera (HTML lub txt)
 • wcisnąć przycisk OK.Dlaczego w newsletterach HTML brakuje linków lub są niepoprawnie sformatowane?

Użytkownicy niektórych "webowych" klientów darmowej poczty elektronicznej dostarczonych przez portale lub klientów poczty elektronicznej obsługujących pocztę w formacie HTML mogą napotkać problemy z poprawnym wyświetlaniem naszych newsletterów HTML. Problemy te dotyczą brakujących linków lub niepoprawnego formatowania np. widoczny kod HTML zamiast treści. Pracujemy nad rozwiązaniem tych problemów i przepraszamy za wszelkie utrudnienia. Sugerujemy zmianę subskrypcji newsletterów z HTML na txt do czasu rozwiązania problemu. Aby zmienić format newslettera prosimy kliknąć tutaj.Dlaczego otrzymuję nieczytelne newslettery lub w newsletterach widoczne jest kodowanie HTML?

Użytkownicy niektórych "webowych" klientów darmowej poczty elektronicznej dostarczonych przez portale lub klientów poczty elektronicznej obsługujących pocztę w formacie HTML mogą napotkać problemy z poprawnym wyświetlaniem naszych newsletterów HTML. Sugerujemy zmianę subskrypcji newsletterów z HTML na txt do czasu rozwiązania problemu. Aby zmienić format newslettera prosimy kliknąć tutaj.Dlaczego nagle przestałem otrzymywać subskrybowane newslettery?

Możliwe że skrzynka poczty elektronicznej jest pełna a wysyłane przez nas newslettery po prostu wracają do nadawcy. Wówczas nasz system blokuje konto odbiorcy newslettera. Aby odblokować konto należy:

 • wejść na stronę subskrypcji w tym celu prosimy kliknąć tutaj,
 • w umieszczonym na stronie WWW oknie wpisać własny adres poczty elektronicznej oraz kliknąć w przycisk OK
 • w górnej części strony z aktualnym stanem konta subskrypcji pojawi się informacja, że konto zostało zablokowane
 • aby odblokować konto wystarczy kliknąć Poproś o zdjęcie blokady w przycisk który poinformuje nasz system o próbie zniesienia blokady.

W przypadku systemów poczty elektronicznej w przedsiębiorstwach oraz bezpłatnych kont pocztowych mogą następować pewne zakłócenia w otrzymywaniu subskrybowanych newsletterów. Najczęściej jest to spowodowane interpretowaniem przez system dostawcy kont pocztowych jednorazowej wysyłki wielu wiadomości z tej samej domeny jako spam oraz blokowaniem ich dostarczania. W przypadku wystąpienia długotrwałej przerwy w otrzymywaniu subskrybowanych wiadomości zalecamy użytkownikom kontakt z administratorami systemu kont pocztowych w celu wyjaśnienia tego problemu.Dlaczego otrzymuję newslettery mimo iż nie rozpocząłem ich subskrypcji?

Nasz system nie pozwala jednemu użytkownikowi zapisać innej osoby na subskrypcję newsletterów. Po wprowadzeniu w naszym systemie adresu e-mail osoby zainteresowanej rozpoczęciem subskrypcji newsletterów, pod wskazany adres zostanie wysłany specjalny list. W liście tym umieszczony jest link, którego kliknięcie uaktywnia subskrypcje newsletterów. Taka weryfikacja powinna gwarantować iż osoba subskrybująca newsletter rzeczywiście chce go otrzymywać.

Wszelkie zmiany w subskrypcjach tj. dodawanie nowych newsletterów czy usuwanie ich też wymagają potwierdzenia poprzez kliknięcie w link umieszczony w specjalnym e-mailu.

Wyjątkiem od tej reguły mogą być następujące sytuacje:

 • korzystasz z adresu e-mail osoby, która już subskrybuje nasze newslettery np. otrzymałeś konto pocztowe po innym pracowniku firmy, posiadasz wspólne konto z całą rodziną, itd.
 • firma, w której pracujesz zapisała na subskrypcję jakiś wirtualny, zbiorczy, grupowy adres poczty elektronicznej (tzw. alias) z którego korzystasz także i ty.
 • pamiętaj także, że np. jeśli na chwilę odszedłeś od komputera w biurze z uruchomionym klientem poczty elektronicznej i nie zablokowałeś systemu hasłem Twoi koledzy mogli dla żartu w międzyczasie zapisać Cię na subskrypcję newsletterów.Dlaczego otrzymuję wiele newsletterów lub zduplikowane kopie newsletterów?

Jeśli samodzielnie zapisałeś się na wiele różnych newsletterów dystrybuowanych przez IDG możesz otrzymywać po jednej kopii różnych newsletterów dostarczanych przez nasze wydawnictwo. Jednak jeśli otrzymujesz duplikaty tych samych newsletterów prosimy o kontakt z administratorem newsletterów IDG.pl w celu odnalezienia przyczyny błedu.Gdzie mogę zobaczyć które newslettery subskrybuję?

Aby zobaczyć subskrypcje swoich newsletterów prosimy kliknąć tutaj. Następnie wystarczy:

 • w umieszczonym na stronie WWW oknie wpisać własny adres poczty elektronicznej
 • wcisnąć przycisk Ok.
 • poczekać aż baza danych subskrybentów IDG.pl przygotuje listę newsletterów, na które są państwo zapisani.W razie problemów

 • Aby zmiany odniosły pożądany skutek należy posłużyć się dokładnie takim samym adresem poczty elektronicznej, jakiego używaliśmy zapisując się na subskrypcje list mailingowych dystrybuowanych przez IDG.pl
 • W celu ochrony danych osobowych oraz zapewnienia użytkownikom wysokiego poziomu bezpieczeństwa serwis IDG.pl nie dostarcza opcji umożliwiającej przeszukiwanie bazy danych subskrybentów list mailingowych
 • Wprowadzenie w życie wszelkich zmian w parametrach subskrypcji zajmuje ok. 24 godzin.
 • W razie problemów prosimy o kontakt z administratorem list mailingowych IDG.pl

 

Uwaga: Niekiedy, szczególnie w przypadku bezpłatnych kont pocztowych, następują zakłócenia w otrzymywaniu subskrybowanych newsletterów. Jest to spowodowane tym, że system dostawcy kont pocztowych interpretuje jednorazową wysyłkę wielu wiadomości z tej samej domeny jako spam i blokuje ich dostarczanie. W przypadku wystąpienia długotrwałej przerwy w otrzymywaniu subskrybowanych wiadomości zalecamy użytkownikom kontakt z administratorami ich kont pocztowych w celu wyjaśnienia tego problemu.