Zarządzanie ośrodkiem webowym. Nowe możliwości

W miarę wzrostu liczby i złożoności operacji wykonywanych przez ośrodek webowy muszą ewoluować narzędzia niezbędne do zarządzania takim ośrodkiem.

W miarę wzrostu liczby i złożoności operacji wykonywanych przez ośrodek webowy muszą ewoluować narzędzia niezbędne do zarządzania takim ośrodkiem.

Zarządzanie ośrodkiem webowym nie ogranicza się teraz tylko do monitorowania szybkości działania i zasilania nową treścią. W miarę jak ośrodki webowe rozwijają się zarówno pod względem rozmiarów, jak i zakresu świadczonych usług, zarządzanie nimi staje się zadaniem coraz bardziej złożonym. Obejmuje ono nie tylko kontrolowanie ruchu, ale także dozorowanie dostępu do ośrodka, przyspieszanie dostarczania zawartości, śledzenie transakcji komercyjnych i zarządzanie danymi poza ośrodkiem.

Gdy firma prowadzi coraz bardziej złożoną działalność biznesową przez Internet, ośrodki webowe rozwijają się - z małych, scentralizowanych zestawów serwerów - w duże, geograficznie rozproszone klastry współpracujących ze sobą serwerów. Zarządzanie tak złożonymi układami wymaga skomplikowanych zestawów narzędzi, umożliwiających: monitorowanie ruchu i dostępu do plików (stron), analizowanie danych zawartych w bazach danych i transakcjach, alarmowanie zarządcy ośrodka o każdym zaistniałym problemie i podejmowanie akcji przeciwdziałających zagrożeniom, a także raportowanie stanu ogólnego ośrodka.

W ofercie rynkowej są narzędzia programowe o szerokim zakresie działania: od takich, które skupiają się na analizie specyficznych operacji ośrodka webowego, do pełnych zestawów oferujących monitorowanie i alarmy. Wybór pakietu zależy od zadań, jakie stawia się zarządzaniu.

Analiza i raporty z użytkowania

Podstawowym wymaganiem stawianym pakietom zarządzania przez menedżerów ośrodków webowych jest zdolność analizy danych zbieranych z plików logów serwerów webowych. Najnowsze narzędzia tego typu dostarczają informacji o ruchu wejściowym i wyjściowym przez zapory ogniowe, zawierają statystyki o użytkowaniu pasma, protokołach stosowanych podczas transmisji danych oraz informacje o indywidualnych użytkownikach, takie jak np. ścieżki, którymi użytkownik „chadza” po ośrodku webowym. Wśród produktów oferujących takie możliwości są SiteAssure Suite firmy Platform Computing, RoboMon NT firmy Heroix i Enterprise Suite firmy WebTrend.

Narzędzia te monitorują i gromadzą także dane używane w transakcjach ośrodka webowego, a część z nich monitoruje serwery aplikacji bazodanowych, dysponując na ogół możliwością monitorowania różnych standardów baz danych, takich jak ODBC (Open DataBase Connectivity) czy SQL (Patrol for Ebusiness firmy BMC Software współpracuje także z bazami danych Informix i Sybase).

Analiza odsyłaczy

Większość dostępnych na rynku produktów zawiera mechanizmy analizy odsyłaczy. Do grupy tej należą Enterprise Suite firmy WebTrend, Blueprint firmy Brooklyn North Software, WebMaster firmy Coast Software i Linkbot Pro firmy WatchFire. Pakiety te oceniają integralność połączeń w ośrodku webowym i inne parametry związane z jakością, takie jak np. strony wymagające długiego czasu na załadowanie.

Przy ocenie tego rodzaju mechanizmów należy zwracać uwagę na możliwość szybkiego naprawienia zerwanego połączenia na dowolnej stronie lub wszystkich stronach, na których jest taki odsyłacz. Można też szukać bardziej zaawansowanych mechanizmów, pozwalających na wyjaśnienie przyczyny wykazywania odsyłacza jako prowadzącego donikąd lub możliwości tworzenia kastomizowanych raportów na ten temat.

Zarządzanie ośrodkiem i jego zawartością

Po wdrożeniu aplikacji webowej niezbędne staje się używanie odpowiednich narzędzi do zarządzania ośrodkiem i zawartością, pozwalających śledzić i zarządzać działalnością ośrodka. Narzędzia, takie jak: MasterIT Enterprise Edition firmy Computer Associates czy SiteAssure Suite z Platform Computing, mogą tworzyć mapę ośrodka webowego i pokazywać na niej właściwości każdego odsyłacza, a także wspomagać w uzyskaniu statystyk URL. Gdy zachodzi potrzeba skupienia się na określonych elementach, można schodzić z tymi statystykami w dół, aż do osiągnięcia właściwego poziomu informacji.

Produkty takie zazwyczaj automatycznie skanują i tworzą wizualne mapy rozproszonej struktury aplikacji e-biznesu, obejmujące URLe i ich kolejne połączenia. Taka mapa zawiera przeważnie: strony HTML, aplety Javy, skrypty CGI, komponenty ActiveX, strony tworzone dynamicznie i strony szyfrowane z pomocą SSL (Secure Socket Layer). Do produktów realizujących takie funkcje należy Astra SiteManager 2.0 firmy Mercury Interactive.

Uprawiając biznes na Webie, nie sposób obyć się bez narzędzi pozwalających śledzić i testować integralność i bezpieczeństwo wszystkich połączeń używanych w transakcjach finansowych, dokumentach lub formularzach.

Przy wyborze narzędzi zarządzania Webem należy brać pod uwagę także opcje raportowania. Dobrze jest dysponować możliwością wyświetlania raportów sumarycznych o ośrodku w sposób typowy dla przeglądarki. Możliwość generowania dostosowanych raportów i eksportowania ich w popularnych formatach plików i baz danych jest niezwykle cenną cechą.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200