Zarządzanie ośrodkiem webowym. Nowe możliwości

Testowanie osiągów i pasma

Nawet niezwykle efektowny wizualnie ośrodek webowy jest bezużyteczny, jeżeli nie może obsłużyć w rozsądnym czasie ruchu wizytujących ośrodek - zwłaszcza w godzinach szczytu. Można rozwiązywać ten problem stosując wszechstronne testowanie aplikacji narzędziami programowymi pozwalającymi na przewidywanie zachowań systemu i wydajności. Narzędzia te, takie jak LoadRunner firmy Mercury Interactive, „ćwiczą” aplikacje webowe emulując ruch użytkownika. Mierzą one także czas odpowiedzi, opóźnienia sieciowe i wydajność aplikacji oraz serwera.

Niezbędne jest także sprawdzenie, czy transakcje biznesowe pracują poprawnie na różnych przeglądarkach, a zwłaszcza: czy technologie, takie jak Java i ActiveX, pracują wystarczająco wydajnie, aby oprzeć na nich całą działalność. Należy rozglądać się za oprogramowaniem, które dokładnie emuluje zachowania przeglądarek i może testować różne protokoły i technologie, takie jak HTTP, POP3, DCOM, CORBA czy LDAP.

Nieodzowne staje się także posiadanie wiedzy o tym, czy stosowane aplikacje mogą być skalowalne do obsługi zwiększającego się ruchu. Wydajność może być wystarczająca w środowisku sieci lokalnej, ale należy sobie zadać pytanie: jak będzie się ona kształtować w przypadku połączeń przez stosunkowo wolne modemy. Jest to nowy typ narzędzi testowych pozwalający na tworzenie pewnych scenariuszy i określanie czasu odpowiedzi dla użytkowników podłączanych przez modemy.

Z punktu widzenia administratorów sieci z ośrodkami handlu elektronicznego niezwykle ważny jest aspekt bezpieczeństwa: zechcą oni zapewne wybierać wśród produktów zapewniających kompletne wsparcie SSL i certyfikaty cyfrowe na klientach i serwerach. Do takich produktów można zaliczyć Patrol for Internet Services z firmy BMC Software.

Monitorowanie, alerty i odtwarzanie

Oprogramowanie alarmowe i monitorujące pozwala nadzorować serwery webowe, proxy i pocztowe, bazy danych ODBC i routery, umożliwiając często określanie w sytuacjach awaryjnych specyficznych akcji odtwarzania, takich jak: ponowne ładowanie lub automatyczne wykonanie skryptów. Alarmy mogą być dostarczane do zainteresowanych na różne sposoby, w tym przez pocztę elektroniczną lub pager. RoboMon NT firmy Heroix oferuje wyczerpujący zestaw możliwości alarmowania dla ośrodka webowego pracującego na platformach Windows NT i Unix.

W ostatnim roku produkty zarządzania uległy znacznej ewolucji i wydaje się, że tempo zmian na rynku zarządzania ośrodkami webowymi nie osłabnie i w tym roku. Narzędzia te będą nadal zmierzać w kierunku nowych technologii, takich jak: XML, strumienie multimedialne i certyfikaty cyfrowe, stając się bardziej powiązanymi z korporacyjnymi i handlowymi ośrodkami webowymi. Mechanizmy zawarte w niektórych produktach - dzisiaj innowacyjne - staną się jutro standardowym wyposażeniem zestawów zarządzania, a nowe techniki będą dotyczyć monitorowania skuteczności dostarczania zawartości czy buforowania i rozkładania obciążeń w sieci.

Przegląd narzędzi do zarządzania ośrodkiem webowym

Trudno oczekiwać, że osoby odwiedzające ośrodek webowy będą na dłuższą metę tolerować zerwane łączniki, nieświeże strony i długie, kręte ścieżki prowadzące do zawartości. Aktywna konserwacja jest niezbędnym elementem utrzymania nawet najlepiej zaprojektowanych stron. W przeglądzie zaprezentowano cztery narzędzia pomagające w rozwiązywaniu problemów ośrodka webowego. Zarządzanie zawartością nie jest rzeczą łatwą - zerwane łączniki nie są jedyną rzeczą do pilnowania, a najskuteczniejszym podejściem jest ciągła czujność.

Każdy z prezentowanych produktów pozwala na tworzenie mapy ośrodka i kontrolę odsyłaczy. Oferują one także inne narzędzia utrzymania, takie jak kontrola jakości strony, a ponadto wszystkie są relatywnie łatwe do zainstalowania i użytkowania. Wszystkie też mają wspólną wadę: pliki HTML można przeglądać tylko z domyślnej przeglądarki klienta lub wbudowanej w pakiet, ale za to mocno ograniczonej. Jest to poważne ograniczenie w sytuacji, gdy sposób kodowania stron jest związany ze specyfiką przeglądarki (niestandardowe rozszerzenia HTML).

WebMaster 4.1 firmy Coast Software i Linkbot Pro 4.1 firmy WatchFire zapewniają najszersze i najbardziej użyteczne funkcje utrzymania ruchu w ośrodku webowym. Blueprint 1.2.1 z firmy Brooklyn North Software zapewnia podobną funkcjonalność, ale nie na takim poziomie jak te dwa powyższe.

Głównym atutem Astra SiteManager 2.0 firmy Mercury Interactive jest unikatowe wizualne podejście do zarządzania ośrodkiem, ale brak mu elastycznego raportowania, a także innych mechanizmów zarządzania. WebMaster ma lekką przewagę nad Linkbot Pro, ponieważ oferuje więcej opcji do rozwiązywania problemów zerwanych łączników.


TOP 200