Zarządzanie ośrodkiem webowym. Nowe możliwości

Podstawowym atutem Linkbot Pro są rozbudowane mechanizmy kontroli jakości ośrodka. Narzędzie daje możliwość identyfikacji problemów ośrodka, takich jak strony z długim czasem sprowadzania, strony przeterminowane, strony nie powiązane i strony wymagające zbyt wielkiej liczby kliknięć, aby się do nich dostać. Pakiet umożliwia ustawianie progów określających, jakie strony przyjmuje się za zbyt duże, przeterminowane lub zbyt głęboko schowane. Narzędzie to zapewnia także miarę jakości analizowanego ośrodka, opartą na liczbie błędów i wielkości ośrodka. Jest to użyteczne dla zarządców sieci chcących śledzić jakość swojego ośrodka w sposób ciągły.

Śledzenie ośrodka ułatwione jest przez możliwość zaplanowania harmonogramu wywoływania raportów w określonych momentach.

Linkbot Pro może wykrywać strony zawierające powszechne problemy HTML, takie jak brak atrybutów obrazu, pominięte tytuły stron, pominięte metaznaczniki (niezwykle użyteczne dla motorów przeszukujących). Narzędzie umożliwia także integrację z popularnym CSE HTML Validator do kontroli składni, jednak integracja ta jest ograniczona i pozwala na wykonanie sprawdzenia jedynie jednej strony w danym czasie.

Linkbot Pro powierzchownie traktuje tworzenie mapy ośrodka. Informacje o ośrodku wyświetla jedynie w stylu drzewa katalogów, chociaż z drugiej strony jego zdolność do filtrowania wszystkich typów zawartości ułatwia nawigowanie po ośrodku bez mapy wizualnej. Niestety, program nie przewiduje żadnych mechanizmów porównywania zawartości ośrodka. W odróżnieniu od pozostałych produktów oferuje natomiast użyteczny mechanizm katalogu obrazów, zawierający szkice wszystkich obrazów ośrodka.

Chociaż Linkbot Pro dobrze identyfikuje problemy, jego udogodnienia zarządzania ośrodkiem wymagają pewnych ulepszeń. Trudno stosować go do czegokolwiek innego niż tylko usuwania plików „sierocych” przy uaktualnianiu ośrodków odległych za pośrednictwem FTP. Ponadto pakiet nie zapewnia interfejsu typu „przeciągnij i upuść” dla zarządzania plikami, którym dysponuje na przykład WebMaster.

Doskonałe jest natomiast dostępne w Linkbot Pro raportowanie. Można łatwo kastomizować zawartość przewidywanych raportów. Inną wygodną cechą jest zdolność do harmonogramowania analiz ośrodka i mechanizm czytający pliki logów ośrodka w celu wyłapywania błędów i zestawiania podstawowych statystyk użytkowania ośrodka.

Instalacja produktu jest łatwa, ale wymusza restartowanie maszyny. Produkt kontroluje zarówno ośrodek lokalny, jak i zdalne.

Przy kontroli jakości ośrodka i kontroli odnośników produkt ten jest nie do zastąpienia i chyba wart ceny 295 USD. Jednakże z uwagi na mechanizmy zarządzania ośrodkiem lepszym wyborem jest WebMaster.

Blueprint: funkcje bardzo podstawowe

Blueprint firmy Brooklyn North jest podstawowym narzędziem kontroli odsyłaczy dla systemów Windows 98/NT, ale brak mu niektórych ważnych mechanizmów, jakimi dysponują inne produkty. Program jest zdolny do kontroli podstawowych odsyłaczy ośrodka, ale nie radzi sobie z ich zaawansowanymi formami. Nie potrafi np. zidentyfikować zagubionego formularza stylu wskazanego przez element składniowy HTML

  • . Nie potrafi także zweryfikować odsyłaczy do JavaScript. Podczas kontroli gubi wewnętrzne odsyłacze ośrodka, zamknięte w pojedynczym dokumencie, takie jak kotwica „back to top”.

    Produkt skupia się głównie na odsyłaczach webowych, a pozostałe formy odsyłaczy, np. prowadzące do ośrodków FTP, może jedynie identyfikować, ale nie sprawdzać.

    Jeżeli używa się Blueprint do identyfikacji ślepych odsyłaczy, to można łatwo naprawiać je używając tego samego narzędzia. Nie można jednak używać programu do zarządzania lokalnymi plikami, ponieważ wymusza on zawsze korygowanie odsyłaczy na FTP. Można co najwyżej wykonać manualną edycję takich odsyłaczy, jako że Blueprint zapewnia podstawowe udogodnienia edycji HTML, jak również pewną integrację z zewnętrznymi edytorami, takimi jak HomeSite.


  • TOP 200