Zarządzanie ośrodkiem webowym. Nowe możliwości

Interesującą opcją w zakresie analizy jest zdolność przechowywania kopii ośrodka lokalnego podczas analizy, co pozwala na uniknięcie spadku wydajności, pracującego „na żywo” ośrodka. Żaden z pozostałych produktów nie zapewnia mechanizmu kopiowania ośrodka. Produkt dostarczany jest także z modułem harmonogramowania, pozwalającym na zaplanowanie analizy ośrodka w dogodnym czasie.

Chociaż BluePrint może realizować zadania kontroli odsyłaczy w prostym ośrodku, to jednak brakuje mu istotnych możliwości kontroli jakości ośrodka. Produkt nie identyfikuje plików nie powiązanych, przeterminowanych, zbyt wolno sprowadzanych albo zawierających powszechne problemy HTML.

Udogodnienia raportowania zapewniają podstawowe statystyki ośrodka, takie jak liczba plików i ich rozmiary. Jednak z powodu braku możliwości filtrowania zakres wspomagania administratora w wyszukiwaniu problemów plików jest ze strony takich raportów niewielki.

W kategorii odwzorowywania ośrodka Blueprint zapewnia jedynie odwzorowywanie w stylu drzewa katalogów. Typy zawartości są wskazywane na takiej mapie przez ikony, ale produkt nie rozpoznaje wszystkich powszechnych typów zawartości Weba: kompletnie ignoruje na przykład pliki PDF.

Instalacja produktu jest łatwa. Bezpośrednio po starcie Blueprint pyta o informacje dotyczące lokalnych i odległych ośrodków webowych.

Chociaż produkt nadaje się do kontroli odsyłaczy w prostym ośrodku webowym, to brakuje mu jednak wielu ważnych mechanizmów. Jego interfejs nie jest tak dopracowany jak w pozostałych produktach. Cena produktu to 299 USD.

Astra SiteManager: łagodny drenaż portfela

Zarządzanie ośrodkiem webowym. Nowe możliwości

Podstawowe wady i zalety

W przypadku niewielkiego budżetu i konieczności posiadania jakiegokolwiek narzędzia zarządzania ośrodkiem można zdecydować się na Astra SiteManager - produkt firmy Mercury Interactive - mimo że mechanizmy zarządzania zawartością nie są tu nadzwyczajne.

Przeszukiwanie odnośników do ośrodków odległych jest proste, ale pakietowi brakuje zdolności przeglądania systemu plików i dlatego wymusza na użytkowniku tworzenie niewygodnych, opartych na plikach, URL dla każdego ośrodka rezydującego na lokalnym dysku. Jest to duże niedopatrzenie w interfejsie z użytkownikiem.

SiteManager w łatwy sposób identyfikuje podstawowe problemy odsyłaczy, ale zawężanie problemu z pomocą utworzonej mapy ośrodka jest kłopotliwe. SiteManager znajduje odnośniki LINK do formularzy stylu, lecz ignoruje typy odsyłaczy inne niż HTTP. Oprogramowanie to nie radzi sobie poprawnie z odsyłaczami do JavaScript i nie potrafi znaleźć zerwanych kotwic odnoszących się do obiektów wewnątrz tej samej strony. SiteManager radzi sobie ze stronami generowanymi, włącznie z tymi wyzwalanymi ze standardowych formularzy - jest to pożyteczna cecha, którą ma jedynie WebMaster.

SiteManager zawiera narzędzie o nazwie Link Doctor, tworzące listy „ślepych” odsyłaczy. Do naprawy błędnych odsyłaczy trzeba jednak uruchamiać edytor zewnętrzny.

SiteManager nie oferuje, niestety, żadnej formy sprawdzania jakości ośrodka - poza analizą odsyłaczy. Program nie identyfikuje plików sierocych, przeterminowanych i powszechnych problemów stron, takich jak długie ładowanie. Jednakże jednym z kilku raportów dołączonych do pakietu jest raport sprowadzanych stron i administrator ośrodka, używając tego raportu, może podejmować próby izolowania powolnych stron. Ale poza tym raporty są minimalne, zapewniają jedynie podstawowe statystyki.

Interesującym aspektem SiteManager są jego mechanizmy odwzorowywania - tworzą one mapy ośrodka przypominające połączone dmuchawce. Chociaż jest to interesująca wizualizacja treści ośrodka, to jednak obraz ten nie ułatwia specjalnie zarządzania zawartością.

SiteManager zawiera także pewne zaawansowane mechanizmy. I tak na przykład po zachowaniu map ośrodka można za jakiś czas uruchomić porównanie map i oglądać zmiany w składzie plików. Także przy określaniu statystyk dostępu do plików na serwerze SiteManager może pokazywać wzorce przeglądania stron na mapie ośrodka, demonstrując wizualnie podstawowe wzorce ruchu ośrodka.

Instalacja SiteManager zajmuje kilka minut i wymaga niewielkiego konfigurowania poza katalogiem instalacyjnym.

Jeżeli nie można pozwolić sobie na wydanie zbyt wielu pieniędzy na zarządzanie zawartością ośrodka webowego, to SiteManager zapewni odpowiednią kontrolę odsyłaczy i mechanizm harmonogramowania do automatyzacji tych czynności. Jego zaawansowane mechanizmy, takie jak wizualizacja, prezentowanie wzorców ruchu i porównywanie zmian, są także użyteczne. Generalnie SiteManager nie rozporządza jednak takimi możliwościami jak Linkbot Pro czy WebMaster.

Podsumowanie

Żaden z prezentowanych produktów nie może sprostać wszystkim wyzwaniom stawianym przez rozbudowany ośrodek webowy. Część produktów nie radzi sobie w pełni z zerwanymi odsyłaczami, a część nie identyfikuje dobrze wszystkich typów URL.

Pomimo wzrastającej popularności ośrodków z dynamicznie zmienną zawartością jedynie WebMaster realnie radzi sobie z takimi stronami w rozsądny sposób. W wielu produktach brak jest oceny gwarancji jakości, a część narzędzi skupia się prawie wyłącznie na kontroli ślepych odsyłaczy, co dziś już nie jest wystarczające.

Tworzenie mapy ośrodka zawarte jest w prawie wszystkich narzędziach, ale produktom tym nadal brakuje możliwości tworzenia kastomizowanych wizualizacji ośrodka, chociaż Astra SiteManager pokazuje w tym zakresie interesujące możliwości. Nawet gdy problem zostanie zidentyfikowany w samym ośrodku, to jego usunięcie jest zazwyczaj cedowane na zewnętrzne edytory HTML - z wyjątkiem WebMaster.

Można więc generalnie zaniechać stosowania Blueprint, aż pojawi się nowa wersja usuwająca te problemy. Astra SiteManager jest odpowiedni jedynie dla tych, którzy interesują się wyłącznie narzędziami wizualizacji i mają przy tym niewielki budżet.

Linkbot Pro jest dobrym wyborem przy kontroli jakości ośrodka, ale w całościowym zarządzaniu ośrodkiem webowym najbliższy oczekiwaniom jest WebMaster, z uwagi na silne mechanizmy kontroli odsyłaczy i zarządzania zawartością.


TOP 200