Zarządzanie ośrodkiem webowym. Nowe możliwości

WebMaster: zawartość w pełni kontrolowana

WebMaster ustępuje Linkbot Pro w dziedzinie kontroli odsyłaczy. Nie identyfikuje on poprawnie stron wewnętrznych oraz niezbyt klarownie traktuje łączniki JavaScript. Niemniej jednak korygowanie problemów odsyłaczy za pomocą narzędzia LinkWizard (dostarczanego z pakietem) jest dostatecznie sprawne. Wszystkie odniesienia do odsyłacza zmodyfikowanego w obrębie ośrodka są korygowane natychmiast. Z takim narzędziem przemieszczanie i dodawanie plików oraz tworzenie folderów w ośrodku webowym staje się zadaniem trywialnym. Strony można przeglądać i edytować bezpośrednio z przeglądarki.

WebMaster nie zapewnia takiego zakresu kontroli jakości jak Linkbot Pro, ale zawiera podstawowe mechanizmy kontrolne - dużych plików i „sierocych” stron. WebMaster zawiera także niezwykle użyteczne udogodnienie kontrolne o nazwie PageRules. Używając tego narzędzia można sprawdzać strony pod kątem wybranego tekstu, znaczników składniowych lub specyficznych technologii, takich jak ramki lub JavaScript. Można także tworzyć PageRules do kontroli stron generowanych dynamicznie pod względem: właściwej treści, spełniania przyjętych standardów ośrodka i spójności plików w obrębie ośrodka.

WebMaster zawiera kilka innych zaawansowanych funkcji. Na przykład mechanizm porównywania ośrodków zapewnia możliwość porównywania poprzedniego obrazu ośrodka z obecnym, a tym samym śledzenie wszystkich zmian. Bardziej interesujący jest chyba jednak mechanizm ActiveScan, pozwalający na analizę stron zawierających formularze lub dynamicznie generowaną zawartość. Narzędzie pozwala na śledzenie wszystkich użytych klawiszy i wykonanych ruchów myszy, a następnie powtórzenie ich, gdy zarządca ośrodka musi wykonać analizę stron w celu odtworzenia sekwencji zdarzeń. Mechanizm ten jest niezwykle użyteczny w testowaniu ośrodka, w którym ważne są procedury wykonywane krok po kroku, takiego jak na przykład ośrodek handlu elektronicznego.

Udogodnienia raportowania zapewniane przez WebMastera pozwalają na podsumowywanie wszystkich podstawowych kontroli przeprowadzanych przez pakiet, takich jak problemy odsyłaczy, pliki o zbyt dużych rozmiarach lub nie powiązane („sieroce”) oraz strony uszkodzone (według kryterium PageRules).

Tworzenie i dystrybucja raportów mogą być procesem zautomatyzowanym, działającym według z góry określonego harmonogramu: kiedy uruchamiać raporty i następnie wysyłać ich rezultaty do osób odpowiedzialnych za utrzymanie stron.

Tak jak w przypadku pozostałych narzędzi instalacja jest prosta, a ustawianie raportów analitycznych ośrodka szybkie i nieskomplikowane. Narzędzie to jest w równym stopniu przydatne do zarządzania lokalnymi, jak i odległymi ośrodkami. Kluczowym udogodnieniem zarządzania WebMastera jest możliwość przesłania odwzorowywania analizowanego ośrodka odległego do serwera FTP, co pozwala na łatwe edytowanie odległych plików.

Chociaż WebMaster z ceną 495 USD jest najdroższym spośród prezentowanych produktów, to jednak można ponieść te koszty, zyskując w zamian znaczne udogodnienia w zarządzaniu Webem, jakich dostarcza ten produkt.

Linkbot Pro: jakość ośrodka na pierwszym miejscu

Zarządzanie ośrodkiem webowym. Nowe możliwości

Narzędzia do zarządzania ośrodkiem webowym

Linkbot Pro firmy WatchFire, znanej wcześniej jako Tetranet Software, zawiera największą liczbę mechanizmów analizy jakościowej ośrodka. Produkt dysponuje największymi możliwościami w zakresie dokładnego określania problemów odsyłaczy. Oprogramowanie to, jako jedyne, prawidłowo identyfikuje zerwane kotwice używane w odsyłaczach stron wewnętrznych, a także jest zdolne do identyfikacji wielu typów połączeń JavaScript. Linkbot Pro weryfikuje także odsyłacze FTP i zapewnia kontrolę składniową innych łączników, takich jak „mailto”.

Z chwilą zidentyfikowania zerwanych łączników można je łatwo naprawić z pomocą tego samego narzędzia. Program integruje się łatwo także z edytorami HTML, takimi jak FrontPage Microsoftu, DreamWeaver z Macromedia i HomeSite z Allaire.


TOP 200