Zarządzanie desktopami

Nowe pakiety poszerzają zakres dystrybucji oprogramowania, oferując narzędzia naprawiania aplikacji i blokowania konfiguracji desktopów oraz inwentaryzację sprzętu i oprogramowania, a także pomiar wykorzystania licencji.

Nowe pakiety poszerzają zakres dystrybucji oprogramowania, oferując narzędzia naprawiania aplikacji i blokowania konfiguracji desktopów oraz inwentaryzację sprzętu i oprogramowania, a także pomiar wykorzystania licencji.

Narzędzia zarządzania desktopami mają coraz większe zasługi w łagodzeniu kłopotów i niedogodności związanych z ciężka pracą „gońców sieciowych” odwiedzających desktopy w sieci z teczką pełną dyskietek i CD-ROM. Aktualny trend w tej kategorii usług to rozszerzanie zasięgu scentralizowanego zarządzania desktopami na dziedziny automatycznej dystrybucji oprogramowania, naprawiania aplikacji i regułowego zarządzania desktopem.

Zarówno produkty pojedyncze, takie jak Solo firmy Motive Communications i Radia firmy Novadigm, jak i zestawy narzędzi zarządzania desktopami, w rodzaju ZENworks 2.0 Novella i SMS 2.0 Microsoftu, stawiają do dyspozycji administratorów konsolę centralną, eliminującą konieczność odwiedzania każdego stanowiska w sieci celem usunięcia zaistniałych na nim problemów lub zainstalowania nowego oprogramowania. Oprogramowanie to może być także używane do uaktualniania komputerów przenośnych użytkowników mobilnych w sposób zdalny, zdalnego naprawiania aplikacji na rozproszonych desktopach i ustanawiania reguł polityki zarządzania - blokujących konfiguracje desktopów w sposób uniemożliwiający przeprowadzanie nieautoryzowanych zmian przez ich użytkowników.

Jednak pomimo tych znaczących osiągnięć trudno znaleźć na rynku zestaw zarządzania desktopami oferujący te wszystkie administracyjne mechanizmy na jednakowo dobrym poziomie. Z drugiej strony na odnotowanie zasługuje fakt, że większość producentów desktopów, wytwórców oprogramowania oraz dostawców oprogramowania zarządzającego zaczyna implementować standardy, takie jak: LDAP (Lightweigt Directory Access Protocol), CIM (Common Interface Model) i DMI (Desktop Management Interface) - tak więc staje się możliwe „zatrudnianie” do zadań zarządzania mieszanki pakietów pochodzących od różnych dostawców.

Przesyłki z oprogramowaniem

Poprawianie jakości i dyspozycyjności aplikacji desktopowych, przy jednoczesnej obniżce kosztów obsługi desktopów, to główny cel stawiany narzędziom dystrybucji oprogramowania. Poza dystrybucją oprogramowania na desktopach sieci lokalnej administratorzy używający takich produktów, jak na przykład Castanet firmy Marimba, mogą rozszerzyć dystrybucję oprogramowania poza zapory ogniowe - celem wsparcia użytkowników odległych i mobilnych.

Coraz większa liczba dostawców zaczyna wykorzystywać do przesyłania swoim klientom uaktualnienia oprogramowania możliwości wbudowane w przeglądarki. Klienci z kolei mogą implementować te uaktualnienia w czasie dla nich dogodnym.

Administratorzy potrzebują także narzędzi do utrzymywania aplikacji desktopowych w „dobrej kondycji”, stosowanych na odległych stacjach roboczych. Narzędzia takie umożliwiają automatyczne naprawianie aplikacji uszkodzonych, często na skutek działań użytkownika końcowego, który nieumyślnie usunie pliki niezbędne do działania aplikacji.

Narzędzia te chronią aplikacje w sposób podobny do zabezpieczania danych systemami składowania i odzyskiwania: odtwarzają rejestry i pliki aplikacji na stacjach roboczych w sieci przedsiębiorstwa z pulpitu pomocy technicznej (help desk). Narzędzia do naprawiania aplikacji redukują koszty eksploatacyjne przez eliminację konieczności wysyłania pracownika do niesprawnej stacji roboczej. Niestety, żaden zestaw zarządzania desktopami nie jest wyposażony w specjalizowane narzędzia „remontowe”.

Innym pojawiającym się trendem jest integracja zarządzania desktopami z usługami katalogowymi. Integracja taka pozwala na ustanawianie reguł rządzących instalowaniem i uaktualnieniem oprogramowania dla indywidualnych użytkowników lub grup użytkowników. Zarządzanie regułowe może być używane w szczególności do blokowania konfiguracji desktopu, tak aby użytkownik nie mógł samodzielnie uzupełniać lub usuwać oprogramowania bez aprobaty ze strony administratora sieci.

Zestaw ZENworks Novella korzysta z usług katalogowych NDS (Novell Directory Services) w realizacji polityki zarządzania. Zestaw zarządzania desktopami Microsoftu - SMS - nie oferuje zarządzania regułowego, jednak SMS może być używany z mechanizmem IntelliMirror Windows 2000, który korzysta z kolei z usług katalogowych Microsoftu Active Directory, oferując podobną funkcjonalność.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200