Walne spoktanie Klubu CIO, 23 lutego, Warszawa

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Tomasz Matuła, Grupa TP

Dla Tomasza Matuły jednym z najważniejszych punktów w tegorocznej agendzie jest bezpieczeństwo IT - ochrona danych przechowywanych i przetwarzanych. To, jak ważne są to zagadnienia pokazuje m.in. nowa doktryna wojenna USA, która dopuszcza możliwość konwencjonalnej odpowiedzi na cyberatak.

Kolejnym punktem jest pragmatycznie rozumiany cloud computing, który pomaga zwiększyć elastyczność działań, pozwala nie zamrażać pieniędzy na inwestycje w duże rozwiązania, przenieść do dostawcy część działalności.

Ważnym tematem w tym roku jest także biznesowe wykorzystanie smartfonów i tabletów - kwestionowanie faktu, ze te urządzenia są w firmach i pracownicy z nich korzystają byłoby lekkomyślnością. Tablet nie zastępuje komputera, jest kolejnym urządzeniem, które zwiększa koszty wsparcia i ryzyka, ale może być także szansą, żeby pracownikom dać nowe możliwości i dostęp do informacji. Dla firm jest to potencjalnie nowy rynek przychodów, nowych produktów i usług. Wśród innowacji, które będą miały wpływ na pracę CIO znajduje się, zdaniem Tomasza Matuły, biznesowe wykorzystanie serwisów społecznościowych - pracownicy z nich korzystają, ale też bardzo duża część biznesu przenosi się do portali społecznościowych.

Walne spoktanie Klubu CIO, 23 lutego, Warszawa

Rola CIO dramatycznie się zmienia, chcą oni partycypować w tworzeniu wartości firmy. Biznes nie nauczy się nigdy informatyki, ale informatyka w dzisiejszych czasach musi dobrze znać biznes firmy, wchodzi na nowe tereny.

Zwycięzca publiczności: bezpieczeństwo IT

Zwycięzca wg Tomasza Matuły: cloud computing

Wspieranie biznesu

Józef Wacnik, Polskie Radio

Walne spoktanie Klubu CIO, 23 lutego, Warszawa

Józef Wacnik, Polskie Radio

Józef Wacnik jako najważniejsze zagadnienie, które może interesować CIO w tym roku, wymienił maksymalne wsparcie IT dla wizji rozwoju biznesu i organizacji.

Istotna jest także integracja biznesu z technologią, sposób w jaki można wykorzystać już posiadaną informację, która kryje się pod przechowywanymi danymi. Biznes potrzebuje wiedzy, a nie danych. IT powinno dostarczyć rozwiązań, przeanalizować możliwości, technologię, proces.

Dyrektor IT powinien w organizacji mieć cel strategiczny, który będzie realizowany przez różne działania operacyjne. Powinen uczestniczyć w procesie projektowania biznesu, aby model uwzględniał wszystkie możliwości technologiczne. CIO, który wie w jaki sposób funkcjonują w firmie procesy, jakie są potrzebne informacje zarządcze, ewoluuje do funkcji dyrektora operacyjnego. CIO powinen rozumieć prowadzony biznes i sposób funkcjonowania organizacji, może wtedy podłożyć pod procesy w firmie procesy IT.

Użytkownik końcowy oczekuje dostarczenia usług IT, nie interesuje go, jaka technologia za tym stoi, ważna jest określona funkcjonalność i zabezpieczenia. Dyrektor IT powinen twardo stać na ziemi, dostrczać podstawowych usług IT.

Zwycięzca publiczności: maksymalne wsparcie dla wizji rozwoju biznesu i organizacji

Zwycięzca wg Józefa Wacnika: maksymalne wsparcie dla wizji rozwoju biznesu i organizacji


TOP 200