Walne spoktanie Klubu CIO, 23 lutego, Warszawa

Nowe oblicze komunikacji

Dariusz Stolarczyk, Empik Media & Fashion

Zdaniem Dariusza Stolarczyka, trzeba brać pod uwagę trendy rynkowe, a przede wszystkim kryzys, w związku z którym CIO muszą szukać rozwiązań, które pomogą wdrożyć w firmie oszczędności, np. dzięki systemowi ERP stwierdzić, czy można zmniejszyć zapasy. Jednak cięcie kosztów nie jest celem samym w sobie, ponieważ tylko rozwój firmy może doprowadzić do wzrostu biznesu. Dariusz Stolarczyk podkreśla, że nie chodzi o oszczędności na OPEX, ale o takie, które pozwolą uwolnić gotówkę w firmie.

Dla CIO ważna jest także zmiana modelu konsumpcji i życia, upowszechnienie się narzędzi mobilnych w komunikacji, kupowanie w sieci nowych produktów. Warto zastanowić się, w jaki sposób na ten trend odpowaida IT, czy nasza firma może dzięki niemu stać się liderem na rynku. Wiąże się to z większym naciskiem na zbieranie danych na temat klientów, rozbudową szeroko rozumianego CRM-u. Dariusz Stolaczyk nie oddziela biznesu od IT, tak, jak CIO się musiał nauczyc biznesu, tak biznes się musi nauczyć IT.

Zwycięzca publiczności: dostarczać szybciej i taniej dzięki wykorzystaniu IT

Zwycięzca wg Dariusza Stolarczyka: wykorzystanie nowości w komunikacji

Nowa organizacja

Jacek Pulwarski - PTI, CEO ECDL Polska

Jacek Pulwarski nawiązał do tematu ewolucji roli CIO - wymaga się od niego więcej niż dawniej, kiedy to wystarczały umiejętności techniczne. Niektórzy CIO nie chcą włączyć się w biznes, ale bywa też odwrotnie - szef IT chciałby się włączac w biznes, a dyrekcja odsyła go do "komputerów i kabli".

Istotnym tematem wg Jacka Pulwarskiego, jest wzrost znaczenia mediów społecznościowych - to nowy sposób robienia biznesu, docierania do klientów, wykorzystywania inicjatywy pracowników. CIO muszą jednak zmierzyć się z problemem zapewnienia bezpieczeństwa.

Wdrażanie BPM także wiąże się z wyzwaniami - szef IT jest naturalnym współpracownikiem zarządu we wdrażaniu narzędzi pomagających w zarządzaniu procesami, zwykle najlepiej zna wszystkie procesy w firmie. Jednak jeśli proces przechodzi przez wiele komórek, to trudno znaleźć właściciela, trzeba pamiętać, że CIO nie powinien być wlaścicielem procesów biznesowych.

Organizacja IT to temat ogólny, ale zdaniem Jacka Pulwarskiego, warto dyskutować o tym, jak IT powinno być umieszczone w strukturze przedsiębiorstwa, aby miało najlepsze warunki do działania.

Zwycięzca publiczności: organizacja IT

Zwycięzca wg Jacka Pulwarskiego: sposoby mierzenia efektywności IT


TOP 200