Walne spoktanie Klubu CIO, 23 lutego, Warszawa

Zmienić dane w informacje

Małgorzata Korycka - Purchała, Klub CIO

Według Małgorzaty Koryckiej - Purchały, najbardziej ważkim tematem dla CIO na nadchodzący rok jest zarządzanie danymi, dostarczanie bizenesowi informacji w dobrej jakości i na czas. Podstawowym pojęciem jest Master Data Management, zespół procedur, baz referencyjnych, które są wykorzystywane w firmie przez różne systemy. Konieczne jest stworzenie systemu słownikowego, w którym byłyby zarzadzane dane referencyjne w firmie. Dopiero po uporządkowaniu danych można wprowadzać system BI. CIO musi mieć całościową wizję zbierania informacji. W firmie wykorzystuje się zaledwie 8% zebranych informacji, ponieważ pozostałe są nieużyteczne, często nie wiadomo, po co się je zbiera.

Zdaniem Małgorzaty Koryckiej-Purchały, biznes ma pomysły, na które CIO nie wpadnie, ale powinien mieć tak przemyślanąć architekturę, żeby nie czuć się zaskoczonym. CIO nie będzie kreować biznesu, ale musi mieć wyobraźnię.

Kolejnym interesującym tematem jest współpraca z ośrodkami naukowymi, wspólne projekty, w których uczelnie dostarczają wiedzę, a firmy - dane.

Zwycięzca publiczności: współpraca z uczelniami i ośrodkami naukowymi

Zwycięzca wg Małgorzaty Koryckiej-Purchały: prawne aspekty umów o świadczenie usług informatycznych.

Najważniejszy jest zespół

Dariusz Zawistowski, Klub CIO

Mobilność to najważniejszy temat na najbliższy rok zdaniem Dariusza Zawistowskiego. Wiąże się to nie tylko z narzędziami pracy, ale także nowymi kanałami sprzedaży, dopasowaniem stron e-commerce do mniejszych ekranów. Młodzież już używa tych urządzeń i będzie to bardzo duży rynek do wykorzystania.

Ważne będą też oszczędności rozumiane, np. jako wirtualizacja, zastosowanie modelu chmury obliczeniowej. Jednak największy odzew uczestników zyskał temat zarządzania zespołem i motywowania pracowników, zwłaszcza w trudnych czasach, gdy nie ma budżetu na podwyżki czy szkolenia.

Zwycięzca publiczności: zarządzanie personelem w czasach kryzysu i motywowanie pracowników

Zwycięzca wg Dariusza Zawistowskiego: mobilność

Walne spoktanie Klubu CIO, 23 lutego, Warszawa

Szymon Augustyniak, Magazyn CIO

Rola CIO się zmienia, staje się częścią biznesu, a nasza tegoroczna agenda jest na to najlepszym dowodem - zdominowały ją zagadnienia związane z zarządzaniem biznesowym, strategią, zwiększaniem możliwości całej firmy poprzez rozwiązania IT. CIO czują się motorami rozwoju biznesu, nie zapominają przy tym o czuwaniu nad innowacjami technologicznymi i dbaniu o własny zespół. Na szczęście, mimo wypełnionej agendy, znajdują czas na spotkania Klubu CIO.


TOP 200