Walne spoktanie Klubu CIO, 23 lutego, Warszawa

Gwiazdorskie tematy

Podczas panelu dyskusyjnego przedstawiciele Rady Programowej Klubu CIO omawiali zagadnienia wybrane przez siebie jako najistotniejsze w Agendzie CIO 2012. Później goście spotkania podczas głosowania wyłaniali punkty najwazniejsze ich zdaniem.

Szybciej i lepiej

Sławomir Panasiuk, KDPW

Sławomir Panasiuk, wiceprezes zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, odpowiedzialny za IT i częśc operacyjną, jako najważniejszy punkt agendy wymienił skrócenie cyklu dostarczania produktów IT dla biznesu. Jego zdaniem, dzięki dobrej architekturze rozwiązań i aplikacjom, skraca się cykl wprowadzania nowych projektów.

Kolejnym punktem jest modernizacja technologiczna - mimo kryzysu i presji na cięcie kosztów, nie możemy zapominać, że konieczne jest kompleksowe podejście i wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań.

W agendzie wg Sławomira Panasiuka znalazła się również architektura korporacyjna. Niezelażnie od technologii, zawsze konieczne jest właściwe zaplanowanie systemów. Gdy mówimy o nowoczesnych rozwiązaniach, nie możemy zapominać o IT governance, o tym, kto planuje, zarządza, odpowiada za bezpieczeństwo i właściwe procedury.

Kolejnym punktem w agendzie Sławomira Panasiuka jest standaryzacja i integracja rozwiązań - bardzo istotna w specyficznych branżach, dotyczy umiejętności używania rozwiązań spółki, tworzenia standardowych rozwiązań we własnym zakresie, korzystania z ISO, tworzenia odpowiednich interfejsów, standardów uznanych jeśli chodzi o wymianę danych finansowych etc. Standaryzacja nie tylko ułatwi utrzymanie rozwiązań, ale usprawni działania biznesowe - np. łączenie czy wydzielanie firm. Jeśli byłyby zastosowane podstawowe standardy - byłoby taniej i szybciej. Standaryzacja powinna ułatwić i skrócic dostarczanie konkretnych produktów, choć standaryzowanie trwa długo i jest kosztowne. W wielu dojrzałych organizacjach występuje przypadek odrębnych wysp rozwiązań. To może przeszkadzać i wydłużać procesy, istotna jest specjalizacja rozwiązań.

Walne spoktanie Klubu CIO, 23 lutego, Warszawa

Mimo że coraz częściej mówi się o tym, że CIO przestają być technologiczni, warto pamiętać, że to jednak oni są odpowiedzialni za technologię. To oni, a nie biznes, będą odpowiadali za wybór dostawcy outsourcingu, czy wybór i modernizację platformy technologicznej, niezależnie od tego, z jakiej formuły będą korzystali.

Zwycięzca głosowania publiczności: skrócenie cyklu dostarczania produktów IT

Zwycięzca wg Sławomira Panasiuka: modernizacja technologiczna.


TOP 200