Walne spoktanie Klubu CIO, 23 lutego, Warszawa

To będzie ciekawy rok. Coraz lepsza współpraca z biznesem, maksymalizacja wsparcia dla rozwoju firmy, zapewnienie bezpieczeństwa, konsumeryzacja IT i zarządzanie zespołem - to czołówka zagadnień, które będą w tym roku zaprzątały umysły CIO. Podczas walnego spotkania Klubu CIO omawialiśmy rekomendacje na najbliższe miesiące.

Podczas walnego spotkania Klubu CIO, które odbyło się w Warszawie 23 lutego br. rozmawialiśmy na temat nowej roli CIO oraz najważniejszych punktów w tegorocznej agendzie dyrektora IT. Na tej podstawie będziemy tworzyć program spotkań Klubu CIO, to będzie także inspiracja przy wyborze tematów artykułów w magazynie CIO w nadchodzących wydaniach. Zapowiada się bardzo interesujący rok!

Nowa rola CIO

Walne spoktanie Klubu CIO, 23 lutego, Warszawa

Dariusz Karwasiński, IBM

Dariusz Karwasiński z IBM podczas swojego wystąpienia przedstawił wnioski z corocznego badania przeprowadzanego na zlecenie IBM, pokazującego jakie wyzwania stoją przed CIO i jak zmienia się ich rola, zadania i perspektywy.

CIO są pod rosnącą presją by dostarczać wartość biznesową służącą transformacji. Coraz ważniejszą rolę odgyrwa upowszechnienie w firmach urządzeń mobilnych i nowych metod komunikacji. Coraz ważniejsze staje się zarządzanie danymi - ilość danych dostępnych na świecie szybko rośnie - w tej chwili szacuje się ją na 2,7 zetabajtów. Zamiana danych na informacje wiąże się z wyzwaniami dla CIO. Na poziomie sprzętowym - trzeba poradzić sobie z kompleksowością rozwiązań, heterogenicznym środowiskiem przechowydania danych. Na świecie wydaje się rocznie1.5 bln USD na data center, z czego aż 80% na utrzymanie i rozwój już posiadanej infrastruktury. Ok. 20% całego budżetu IT stanowią wydatki na storage.

Jak wynika z cytowanego badania, informatyka jest w firmach coraz bardziej doceniana - 68% dyrektorów wyższego szczebla uważa IT za czynnik o kluczowym znaczeniu dla rozwoju biznesu, w wielu przypadkach to IT kreuje biznes.

Zdaniem Dariusza Karwasińskiego, patrząc historycznie na rolę CIO, można wyróżnić trzy etapy:

2000 - 2005 - CIO jako dyrektor wdrażania aplikacji

2006 - 2010 - wirtualizacja i standaryzacji systemów informatycznych - platformy

2011 - 2015 - integracja usług, SaaS, cloud computing - wzrost popularności tych modeli.

Eksperci szacują, że do 2020 aż 80% budżetu IT będzie przeznaczane na rozwiązania technologii zewnętrznych dostawców: urządzenia mobilne, aplikacje, cloud computing, sieci społecznościowe, analitykę i big data. W ciągu najbliższych 3-5 lat 60% dyrektorów IT będzie rozważać wprowadzenie rozwiązań w modelu cloud computingu. Jednym z wyzwań jest wybór odpowiedniego modelu dla odpowiedniego obszaru i w odpowiednim momencie.

Walne spoktanie Klubu CIO, 23 lutego, Warszawa

Na czele listy zagadnień najważniejszych dla CIO uczestniczących w badaniu znalazły się: analityka biznesowa i BI, wzrost roli cloud computingu, wysoka pozycja wirtualizacji. W ubiegłym roku badanie objęło także polskich dyrektorów IT - analityka biznesowa znalazła się w ich rankingu tak samo wysoko, jak w wynikach światowych.

W najbliższym czasie coraz istotniejszy atanie się rozwój komunikacji przez media społecznościowe i z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, zjawisko BYOD. Te nowe rozwiązania zapewniają większą produktywność, ale wiążą się z wyzwaniami dla CIO, takimi jak: bezpieczeństwo, obsługa użytkownika, legalność.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200