Usługi aplikacyjne dostawcy i perspektywy rozwoju rynku ASP

Firmy zainteresowane wdrożeniem zaawansowanych systemów informatycznych borykają się zazwyczaj z trzema podstawowymi problemami: wysokimi kosztami zakupu oprogramowania, brakiem własnej kadry informatycznej, przygotowanej do wdrożenia i konserwacji całego systemu, oraz wysokimi kosztami utrzymania systemu komputerowego. Przeniesienie tych kłopotów na wyspecjalizowanego dostawcę usług może być w wielu przypadkach rozwiązaniem optymalnym.

Firmy zainteresowane wdrożeniem zaawansowanych systemów informatycznych borykają się zazwyczaj z trzema podstawowymi problemami: wysokimi kosztami zakupu oprogramowania, brakiem własnej kadry informatycznej, przygotowanej do wdrożenia i konserwacji całego systemu, oraz wysokimi kosztami utrzymania systemu komputerowego. Przeniesienie tych kłopotów na wyspecjalizowanego dostawcę usług może być w wielu przypadkach rozwiązaniem optymalnym.

Według dość zgodnych prognoz jednym z najszybciej rozwijających ma stać się niebawem rynek usług aplikacyjnych. Liczba dostawców usług aplikacyjnych (ASP - Application Service Provider) rośnie na świecie bardzo szybko. ASP zaczynają się pojawiać także na polskim rynku.

Udostępnianie aplikacji w trybie usługowym przypomina sposób świadczenia usług przez operatorów sieci telefonicznych czy telewizji kablowej, dostawców energii elektrycznej, gazu czy wody. Pogląd o istotnej przewadze kupowania usług aplikacyjnych zamiast pakietów oprogramowania aplikacyjnego zdobywa sobie coraz powszechniejszą akceptację, zwłaszcza u użytkowników z sektora małego biznesu. Jest to główny powód angażowania się głównych graczy rynku informatycznego i internetowego w tworzenie przedsięwzięć typu ASP.

ASP to firma, która świadczy usługi polegające na utrzymywaniu, bieżącej aktualizacji i wynajmowaniu programów komputerowych użytkownikom końcowym, którymi są z reguły małe i średnie przedsiębiorstwa. Firma świadczy swoje usługi klientom przez Internet lub sieć prywatną, wykorzystując centralnie zlokalizowane serwery aplikacji i centra danych. Według IDC obroty na rynku ASP, szacowane w 1999 r. na około 300 mln USD, w 2004 r. mają osiągnąć ok. 7,5 mld USD. Jasne jest więc, że rynek ASP budzi szerokie zainteresowanie wśród niezależnych dostawców oprogramowania, integratorów systemów, operatorów telekomunikacyjnych i usługodawców sieciowych.

Istotnymi czynnikami umacniającymi wiarę w to, że usługi aplikacyjne są potencjalnym źródłem wielkich dochodów, są:

 • Coraz powszechniejsza akceptacja Internetu jako środka komunikacji w biznesie.

 • Pojawienie się niedrogich, szerokopasmowych metod dostępu, osiągalnych (w sensie kosztów) dla przedsiębiorstw małych i średnich.

 • Szybki wzrost przepustowości sieci szkieletowych IP

  i coraz większa powszechność stosowania mechanizmów znacznie podnoszących jakość usług.

  Model działalności typu ASP ma dużą szansę na rozszerzenie definicji zawartości Internetu - z informacji statycznej i stron dynamicznych zasilanych z baz danych, w kierunku rozbudowanego środowiska aplikacyjnego. Rozszerzenie kategorii dzisiejszej zawartości w kierunku aplikacji programowych stwarza szansę fundamentalnych zmian w przemyśle oprogramowania aplikacyjnego i dynamicznego rozwoju rynku nowych aplikacji i usług.

  Alternatywa samowystarczalności

  Usługi aplikacyjne pojawiły się w związku z potrzebą rozwiązania podstawowego problemu, z którym borykają się firmy różnej wielkości: jak wykorzystać zalety najlepszych aplikacji programowych dostępnych na rynku bez zatrudniania wysoko wykwalifikowanych (i wysoko płatnych) zespołów specjalistów, bez przechodzenia długich cykli wdrożeniowych i bez kompromisów w zakresie jakości. Usługi aplikacyjne są alternatywą zakupu i zarządzania pakietami oprogramowania we własnym zakresie. Taki rodzaj usług daje małym i średnim firmom sposobność korzystania ze skomplikowanego oprogramowania nieomal natychmiast po podjęciu decyzji o zakontraktowaniu usługi, bez konieczności ciągłej konserwacji oprogramowania, jego uaktualniania oraz utrzymywania zespołu wysoko płatnych specjalistów.

  Podstawowe cechy określające ASP (wg IDC)
 • Orientacja na aplikacje. ASP zapewnia dostęp i zarządzanie aplikacjami dostępnymi komercyjnie. Usługa ta jest czymś odmiennym od outsourcingu procesów biznesowych, gdzie kontrakt outsourcingu obejmuje zazwyczaj pełne procesy biznesowe, takie jak obsługa zasobów kadrowych czy finanse. Różni się także od podstawowych usług wynajmu, które skupiają się na zarządzaniu siecią i serwerami przy minimalnym zaangażowaniu w zarządzanie aplikacjami (wynajem sieci i serwerów).

 • Sprzedaż dostępu do aplikacji. ASP oferuje użytkownikowi dostęp do nowego środowiska aplikacji bez potrzeby inwestowania w licencje aplikacyjne, serwery, personel IT i inne zasoby. ASP dysponuje bądź własnym oprogramowaniem, bądź ma zawarte umowy kontraktowe z dostawcami oprogramowania na licencjonowanie dostępu do oprogramowania. W modelu tradycyjnych usług zarządzania aplikacjami to użytkownik ma już zakupione i wdrożone środowisko aplikacyjne, a zewnętrzny zarządca przejmuje administrowanie aplikacjami, przenosząc je czasami do własnego centrum danych. Dedykowanych usług typu Web hosting także nie zalicza się do usług ASP. W typowym kontrakcie hostingu dostawca sprzedaje licencje aplikacyjne użytkownikowi w układzie "jeden do jednego". W modelu ASP dostawca usług wynajmuje dostęp do aplikacji na zasadzie współdzielenia.

 • Centralne zarządzanie. Usługi ASP są zarządzane z centralnego punktu, a nie w ośrodkach klientów. Użytkownik uzyskuje dostęp do aplikacji za pośrednictwem Internetu lub VPN.

 • Usługa typu "jedna dla wielu". Usługi ASP są zaprojektowane w sposób umożliwiający świadczenie ich w układzie "jedna dla wielu". ASP współpracuje zazwyczaj z innymi dostawcami w przygotowaniu pakietów standaryzowanych ofert (z małym stopniem kastomizacji), które mogą być subskrybowane jednocześnie przez wielu klientów na zasadach określonych kontraktem. Natomiast outsourcing, zarządzanie aplikacjami i dedykowany Web hosting są usługami typu "jeden do jednego", dla których każde rozwiązanie jest wdrażane w celu spełnienia specyficznych potrzeb klienta.

 • Pełna odpowiedzialność za jakość usług. Z punktu widzenia użytkownika ASP jest odpowiedzialny za zapewnienie takiego poziomu usług, jaki określono w kontrakcie. Usługi ASP często obejmują współpracę kilku partnerów, ale w razie problemu wyłączną odpowiedzialność przed użytkownikiem ponosi ASP, z którym zawarto kontrakt.

 • W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

  TOP 200