Usługi aplikacyjne dostawcy i perspektywy rozwoju rynku ASP

<span class="sub3">Sposoby udostępniania usług aplikacyjnych</span>

Wśród sposobów wynajmowania aplikacji można wyróżnić dwa podstawowe modele stosowane przez ASP. W modelu dzierżawy wyłącznej ASP dedykuje serwer i inne zasoby każdemu użytkownikowi z osobna. W modelu dzierżawy współdzielonej ASP tworzy pulę zasobów, które są następnie udostępniane wielu klientom na zasadzie współużytkowania. Zazwyczaj użytkownicy są skłonni preferować ten pierwszy model, ponieważ zapewnia im spokojną pracę i wrażenie większego bezpieczeństwa. Dla ASP natomiast atrakcyjniejszy jest model drugi, ponieważ jest on bardziej ekonomiczny oraz umożliwia elastyczne zarządzanie przydziałem zasobów. Ponadto jest lepiej skalowalny i daje możliwość uzyskania większej wydajności niż model dzierżawy wyłącznej.

<span class="sub3">Systemy pamięci masowej</span>

Usługi aplikacyjne dostawcy i perspektywy rozwoju rynku ASP

Architektura techniczna ASP

Architektura pamięci masowej może być różna, zależnie od specyficznych wymagań użytkownika. Urządzenia pamięci masowej, takie jak macierze dyskowe lub taśmy, mogą być podłączane bezpośrednio do serwerów lub dostępne w sieci SAN (Storage Area Network). Metoda podłączania bezpośrednio do serwerów może być oferowana jako rozwiązanie niedrogie, jednak złożone w zarządzaniu i trudno skalowalne. Z drugiej strony SAN oferuje większą efektywność wykorzystania zasobów, lecz jest technicznie bardziej złożony i do obsługi wymaga doświadczonego personelu.

<span class="sub3">Aspekt bezpieczeństwa</span>

Usługi aplikacyjne dostawcy i perspektywy rozwoju rynku ASP

Pamięć sieciowa (SAN)

Potencjalni klienci ASP są zazwyczaj niechętni dopuszczaniu kogoś z zewnątrz firmy do zarządzania ich strategicznymi informacjami zawartymi w aplikacjach biznesowych. Z drugiej jednak strony trzeba przyznać, że ASP często zdolny jest zapewnić poziom bezpieczeństwa znacznie wyższy od dostępnego u tych klientów, a to dlatego, iż zazwyczaj ma duże doświadczenie oraz odpowiedni sprzęt

i personel. Większość ASP utrzymuje szereg ściśle chronionych centrów danych z systemem redundancji, obejmującym pokaźne zapasy części zamiennych, regularne składowanie i zapasowe połączenia sieciowe. Ponadto często są oferowane: najbardziej efektywna kontrola dostępu, uwierzytelnianie, szyfrowanie, skanowanie antywirusowe i częsty audyt systemu ochrony.

Perspektywy rozwoju ASP

ASP oferują już dzisiaj szeroki zakres oprogramowania aplikacyjnego i usług zarządzania. Usługi te, o różnym stopniu złożoności, są zazwyczaj osiągane przez Internet. Można więc tam znaleźć wynajmowanie pakietu Office 2000 czy systemu do pracy grupowej Lotus Notes. Takie usługi często są dostarczane użytkownikowi końcowemu wprost na desktop zlokalizowany w przedsiębiorstwie usługobiorcy. W przypadku aplikacji handlu elektronicznego, gdzie użytkownikiem końcowym może być klient przedsiębiorstwa kontraktującego usługi ASP, ostatni fragment łańcucha dostaw może być realizowany przez różnego rodzaju sieci - stacjonarne lub mobilne.

#^BPSC (www.bpsc.com.pl)^# Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych - twórca pakietów do zarządzania produkcją i zasobami przedsiębiorstwa Impuls BPSC - opracowało nową wersję tego oprogramowania przystosowaną do korzystania z aplikacji wchodzących w skład pakietu przy użyciu przeglądarki internetowej.
Usługi aplikacyjne dostawcy i perspektywy rozwoju rynku ASP
Aplikacje pakietu Impuls BPSC w modelu ASP są oferowane dzięki współpracy z firmą ZETO SA z Poznania, posiadającą duże doświadczenie w usługach outsourcingu w zakresie przetwarzania danych. System Impuls BPSC jest zainstalowany na serwerze IBM S/390, działającym pod kontrolą systemu operacyjnego OS/390 v.2.8. Klient korzystający z aplikacji systemu Impuls BPSC pracuje na stacji roboczej wyposażonej w przeglądarkę internetową, wykorzystującej protokoły bezpieczeństwa SSL lub PKI. Wdrożenie i szkolenie użytkowników prowadzą specjaliści BPSC. Cena podłączenia do systemu jest skalkulowana na podstawie kosztów rzeczywistych. Po wdrożeniu klient ponosi jedynie miesięczne opłaty za każde podłączone stanowisko, a w zamian za to otrzymuje: [li]stały dostęp do centralnego serwera aplikacji systemu Impuls BPSC i bazy danych Oracle; [li]gwarancje zgodności aplikacji z obowiązującymi przepisami; [li]serwis aplikacji i bezpłatne uaktualnianie; [li]usługi administrowania aplikacjami i bazą danych; [li]archiwizację i zabezpieczanie danych; [li]konsultacje za pośrednictwem wydzielonych linii telefonicznych "hot-line". Moduły funkcjonalne systemu Impuls BPSC udostępniane w modelu ASP to: [li]Finanse - Księgowość - Koszty, [li]Kadry - Płace, [li]Środki trwałe, [li]Dystrybucja, [li]Gospodarka materiałowa.

TOP 200