Usługi aplikacyjne dostawcy i perspektywy rozwoju rynku ASP

ASP to po prostu firma utrzymująca i zarządzająca pakietami aplikacyjnymi w imieniu swoich klientów, udostępniająca funkcje tych pakietów przez sieć. Aplikacje takie mogą obejmować zakres: od podstawowej usługi poczty elektronicznej, przez aplikacje pracy grupowej i składnice danych, do systemów bardzo skomplikowanych, takich jak ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management) czy CAD (Computer Aided Design). ASP świadczy klientom usługi aplikacyjne (przeważnie w okresach rozliczanych miesięcznie) oraz utrzymuje zasoby centrów danych i sieci niezbędne dla dostarczania usług. Często w centrach danych ASP są używane serwery będące własnością klienta (praktyka nazywana kolokacją).

ASP zarządza aplikacjami, przechowuje dane klientów oraz zapewnia usługi wsparcia i rozliczeń. Stosowane modele rozliczeń są różne: obciążanie za użytkownika i opłata za subskrypcję (oparta na używanych opcjach i aplikacjach) oraz model oparty na intensywności użytkowania, w którym opłaty są pobierane za transakcje, czas połączeń i inne mierzalne cechy. Negocjowanie opłat jest też często oparte na SLA (Service Level Agreement), zawieranym z klientem. Porozumienie takie określa kontraktowe gwarancje poziomu dostępności, czasu odpowiedzi oraz konsekwencje niedotrzymania uzgodnionych parametrów.

Rodzaje usługodawców i definicja ASP

Ponieważ istnieje wiele sposobów udostępniania usług aplikacyjnych - a ASP jest segmentem rynku szybko się rozwijającym - można mieć trudności z rozpoznaniem, które firmy są rzeczywistym ASP. Co więcej, na rynku dostawców usług funkcjonuje szereg różnych akronimów: FSP (Full-Service Provider), BSP (Business Service Provider), ISP (Internet Service Provider), IAHSP (Internet Application Hosting Provider), CSP (Capacity Service Provider), IPP (Internet Presence Provider) i wiele innych (zob. Tabela typów usługodawców). W praktyce firmy ASP często łączą różne typy usług. Kluczowym elementem wyróżniającym ASP jest relacja z klientem: za ASP można uznać firmę, która dostarcza usługi aplikacyjne i utrzymuje bezpośrednią relację z użytkownikiem końcowym. Jest to niezwykle ważne rozróżnienie pomiędzy uczestnikami rynku dostawców usług: wielu z nich może bowiem zapewniać pewne elementy modelu ASP, ale nie ma bezpośredniego związku z klientem.

ASP ma zapewniać kontraktowe świadczenie usług rozpowszechniania, udostępniania, zarządzania oraz wynajmowanego dostępu do aplikacji i odpowiada za bezpośrednie albo pośrednie zarządzanie oprogramowaniem aplikacyjnym lub zestawem aplikacji.

Infrastruktura ASP i zaplecze wspomagające

Usługi aplikacyjne dostawcy i perspektywy rozwoju rynku ASP

Poziomy ochrony ASP

Infrastruktura niezbędna do dostarczania i świadczenia usług ASP zawiera zazwyczaj następujące kluczowe komponenty:

 • Serwery webowe - kombinacja sprzętu i oprogramowania stanowiąca wyposażenie ośrodka webowego i zapewniająca oparty na przeglądarkach webowych interfejs dostępu do danych i aplikacji, wymaganych przez autoryzowanych użytkowników końcowych.

 • Serwery aplikacyjne - zawierające aplikacje kontraktowane przez użytkowników końcowych.

 • Serwery baz danych - przechowujące dane i zapewniające usługi dostępu do danych, plików i informacji dla użytkowników końcowych.

  Większość ASP zapewnia dostęp do usług przez Internet, aczkolwiek w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa jest możliwe wydzielenie wirtualnej sieci prywatnej (VPN) dla użytkownika końcowego. Użytkownicy współdziałają z centrami danych, zazwyczaj poprzez przeglądarki webowe.

  Usługi aplikacyjne dostawcy i perspektywy rozwoju rynku ASP
  CDN eOPT!MA to system firmy CDN, w której CIV posiada 60% udziału, do wspomagania zarządzania i obsługi księgowości W skład systemu wchodzą moduły: Książka podatkowa/Ryczałt, Księga handlowa, Kadry/Płace, Kasa/Bank, Faktury i Magazyn. Od maja 2001 r. - w ramach usługi Internetowego Biura Rachunkowego (IBR) - rozwiązanie oferowane jest także biurom rachunkowym oraz doradcom podatkowym, którzy mogą obsługiwać swoich klientów przez Internet. Doradca podatkowy często analizuje księgi klienta na miejscu u klienta, w domu lub w biurze. Model ASP umożliwia pracę z danymi finansowo-księgowymi z każdego z tych miejsc. Usługa umożliwia między innymi przeglądanie dokumentów finansowo-księgowych zaksięgowanych przez biuro rachunkowe, sprawdzenie wysokości podatków do zapłacenia oraz wyniku finansowego, a także przesyłania dokumentów do IBR przez Internet. Dodatkowo CIV oferuje kompleksową obsługę informatyczną przedsiębiorstw, tj. całościowe zabezpieczenie potrzeb użytkownika z zakresu informatyki oraz tworzenie i dzierżawę aplikacji - według specjalnych wymagań użytkownika.

  Charakterystyczną cechą działalności ASP jest złożoność powiązań partnerskich, swoisty łańcuch zaopatrzenia, niezbędny do zapewnienia pełni oferowanych rozwiązań aplikacyjnych. Minimalny zestaw elementów składających się na taki łańcuch to:

 • Centrum danych. Zarządzane zazwyczaj przez ISP lub operatora telekomunikacyjnego, dedykowanego dostawcę usług hostingu albo jako usługa dodatkowa przez dostawców sprzętu i usług.

 • Sieć szkieletowa IP. Nadzorowana przez ISP lub operatora telekomunikacyjnego, zapewniająca infrastrukturę sieciową, własną lub dzierżawioną, oraz połączenia z innymi dostawcami usług sieciowych i centralami IP.

 • Wytwórcy wyposażenia systemowego oraz sieciowego.

 • Projektanci systemów oprogramowania, niezbędnego do wyodrębnienia aplikacji, zarządzania sesjami klient/serwer, ochroną, rozkładaniem obciążeń itp.

 • Projektanci oprogramowania aplikacyjnego, projektujący oprogramowanie udostępniane i wypożyczane.

 • Projektanci oprogramowania wspierającego: zarządzanie usługami, zamówieniami, rozliczeniami itp.


 • TOP 200