Usługi aplikacyjne dostawcy i perspektywy rozwoju rynku ASP

Działalność tę można prowadzić używając zasobów dzierżawionych w centrach danych lub sieciach szkieletowych innych specjalizowanych operatorów czy usługodawców.

Firmy przymierzające się do działalności typu ASP mogą dysponować różnymi atutami. Mniejsze jednostki mogą opierać się na wiedzy i doświadczeniu w zakresie aplikacji, często brak im jednak środków na zapewnienie zasobów niezbędnych dla dostarczania rozwiązań ASP klasy przemysłowej. Firmy większe mogą takimi zasobami dysponować. Jednym ze sposobów przełamania tego rodzaju barier jest partnerstwo mniejszych ASP z większymi integratorami systemów, dostawcami sprzętu i operatorami sieci telekomunikacyjnych. Firmy wchodzące w świat ASP czeka wiele wyzwań. Jednym z nich jest zakres wsparcia i stopień kastomizacji, wymagany przez poszczególnych klientów, oraz implikacje, jakie może to wnieść do ekonomiki modelu ASP - dzielenie wiedzy i umiejętności pomiędzy wielu klientów. Istnieje także zrozumiały opór niektórych przedsiębiorstw przed dopuszczaniem firm zewnętrznych do operowania danymi finansowymi. Z kolei niektóre aplikacje mogą być zbyt złożone, aby oczekiwać korzyści z zarządzania nimi w modelu ASP.

#^GRAVITY SA (www.gravity.com.pl)^#
Usługi aplikacyjne dostawcy i perspektywy rozwoju rynku ASP
GRAVITY to jeden z pierwszych dostawców usług aplikacyjnych na rynku polskim. Oprócz wynajmu aplikacji firma świadczy usługi kolokacji, hostingu aplikacji oraz pełnego outsourcingu. Systemy są uruchamiane w specjalnie przygotowanym Internetowym Centrum Danych, a dostęp klientów jest możliwy przez Internet oraz prywatne i publiczne sieci transmisji danych. W ramach ASP firma wynajmuje oprogramowanie aplikacyjne oraz udziela wsparcia jego użytkownikom. Licencja na użytkwanie oprogramowania jest wliczona w opłaty miesięczne. Oferta obejmuje następujące systemy: [li]#SAP R/3# - systemy zarządzania przedsiębiorstwem (klasy ERP) w wersjach dla firm z branży budowlano-montażowej i sektora handlowo-usługowego. [li]#e-Commerce# - systemy przygotowywane na zlecenie klienta, wspierające prowadzenie wymiany handlowej,budowane z wykorzystaniem narzędzi IBM WebSphere i Intershop, obejmujące: sklep internetowy, zamówienia on-line, giełdy i aukcje. Oprócz modelu ASP firma świadczy także inne usługi: [li]#pełny outsourcing# w zakresie eksploatacji systemów informatycznych, gdzie zakres usług może obejmować eksploatację systemów produkcyjnych, elektroniczną obróbkę dokumentów przychodzących do firmy, obsługę call center, obsługę korespondencji wychodzącej (elektronicznej i papierowej); [li]#kolokację i zarządzanie systemami#, w ramach których firma oferuje do wynajęcia powierzchnie w Internetowym Centrum Danych (ICD).# Serwery i inne urządzenia instalowane w serwerowniach ICD uzyskują możliwość połączenia szybkimi łączami światłowodowymi z Internetem i innymi sieciami teletransmisyjnymi. Firma GRAVITY zapewnia nadzór oraz całodobowy dostęp. W ofercie znajdują się również serwery oraz urządzenia sieciowe, wynajmowane na potrzeby klientów, z opcją wykorzystania określonej mocy obliczeniowej lub powierzchni dyskowej. [li]#hosting aplikacji#, w ramach którego firma wynajmuje przygotowaną do instalacji aplikacji użytkowych infrastrukturę teleinformatyczną i dba o jej poprawne funkcjonowanie - do poziomu systemu operacyjnego i bazy danych. Na potrzeby hostingu aplikacji udostępniane są serwery: IBM - S/390, AS/400, RS/6000, Compaq - AlphaServer, ProLiant oraz platformy operacyjne: OS/390, OS/400, AIX, Tru64 UNIX, OpenVMS, Linux, Windows NT Server.

Sukces ASP jest także ściśle związany z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Obawy o bezpieczeństwo są zrozumiałe. W końcu, jeżeli biznes przenosi swoje wewnętrzne operacje do ASP, oznacza to po prostu, że po stronie ASP będą rezydować dane o znaczeniu strategicznym - poza kontrolą własnego zespołu IT. Ponadto pobieranie informacji z centrów danych czy też przenoszenie danych do serwerów rezydujących u ASP oznacza, że mogą być one przenoszone przesz sieci publiczne, co stwarza potencjalne zagrożenie ich przechwytywania.

Innym problemem jest dzisiaj to, że znaczna część małych przedsiębiorstw używa do komunikacji z Internetem połączeń komutowanych (modem analogowy lub ISDN). W Europie prawie wszystkie połączenia komutowane są taryfikowane na podstawie czasu połączenia, co w znacznym stopniu ogranicza pozostawanie w stanie online użytkowników takich połączeń. Istnieje więc istotne zapotrzebowanie na zryczałtowany dostęp do Internetu zarówno w wąskim, jak i szerokim paśmie, co w znacznym stopniu może spełniać technologia xDSL lub modem kablowy i zryczałtowany dostęp komutowany. W tej kwestii należy się spodziewać, że migracja użytkowników z usług taryfikowanych czasowo do metod dostępu zryczałtowanego ulegnie znacznemu przyspieszeniu, a to dzięki rosnącej konkurencji pomiędzy dostawcami usług dostępowych.

Polski rynek ASP

Usługi aplikacyjne dostawcy i perspektywy rozwoju rynku ASP

Typy usługodawców

Pomimo pewnych niedostatków technologicznych (braku relatywnie taniego dostępu szerokopasmowego do Internetu) i barier kulturowych (wrodzona niechęć do powierzania innym spraw własnych i - wyniesione chyba jeszcze z epoki permanentnych braków - dążenie do samowystarczalności) również na rynku polskim zaczynają się pojawiać pierwsze firmy działające w modelu ASP. W ramkach zamieściliśmy przykłady firm reklamujących swoją działalność jako model ASP.


TOP 200