Totalnie Spanikowany Rynek? Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy w czasie bessy

Totalnie Spanikowany Rynek? Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy w czasie bessy

TABELA 4. LIDERZY TSR INDEKSÓW GIEŁDOWYCH W 2008 R.

Pozostałe spółki z pierwszej piętnastki w większości również odnotowały dodatnie stopy zwrotu, przy czym już od miejsca 13. zaczyna się strefa ujemnych TSR. W świetle spadków WIGu o ok. 50%, strategie tworzenia wartości dla akcjonariuszy zamieniły się w bój o jak najmniejszą jej destrukcję. Warto jednocześnie zwrócić uwagę na fakt, że liderzy z dodatnimi TSR reprezentują różne segmenty gospodarki. Świadczy to, że niezależnie od warunków ekonomicznych całej gospodarki lub/i poszczególnych jej segmentów istnieją firmy, które potrafią dostosować się do tych warunków i kontynuować kreowanie wartości.

Zobaczmy zatem, jakie spółki zostały liderami w poszczególnych segmentach.

Subrankingi TSR 2008

Jak wspomnieliśmy na początku, różne segmenty zanotowały różne stopy zwrotu, ale wszystkie są ujemne. W tabeli 4. znajduje się zestawienie liderów TSR 2008 w poszczególnych segmentach.

Zobacz również:

  • Nowy prezes 7N
  • Amazon ma nowego CEO

Można było podejrzewać, że najniższe stopy zwrotu będą domeną spółek należących do indeksów notujących największe spadki. Analizując tabelę, nie można znaleźć jednak takiego powiązania - dla przykładu Kruszwica (lider w segmencie spożywczym (WIG Spożywczy - spadek o 59,5%) odnotowała 7-proc. stopę zwrotu. Z drugiej strony stopa zwrotu lidera wśród deweloperów - fundusz Octava - wyniosła -50%. W tym przypadku załamanie na rynku nieruchomości zdeterminowało spadki kursów akcji firm w tej branży. Godnym zauważenia faktem jest ponadto 16-proc. TSR HTL-Strefy - niewielkiej spółki będącej światowym potentatem na mało znanym, ale olbrzymim rynku nakłuwaczy bezpiecznych oraz lancetów personalnych.

Jeśli jednak spojrzymy na tabelę z przeciętnymi TSR wyliczoną dla liderów TSR wg segmentu, to okaże się, że wyniki są mocno zbliżone (poza deweloperami):

Oznaczać to może, że pogorszone nastroje inwestorów nie zaowocowały istotną ucieczką z poszczególnych segmentów, a raczej zwiększoną awersją do ryzyka związanego z inwestowaniem w spółki giełdowe.

Totalnie Spanikowany Rynek? Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy w czasie bessy

TABELA 5. TSR INDEKSÓW GIEŁDOWYCH W 2008 R.– przeciętny TSR najlepszych spółek wg segmentu

Spółki z udziałem Skarbu Państwa

W tym roku po raz pierwszy stworzyliśmy specjalny subranking, w którym uwzględniliśmy spółki z większościowym bądź istotnym udziałem Skarbu Państwa. Obserwacja wyników tych spółek jest nie tylko ciekawa, ale również ważna. Ze względu na różne podejścia do roli rządu w gospodarce oraz prywatyzacji, często rodzą się pytania o efektywność wykorzystania publicznego kapitału zainwestowanego w spółki państwowe bądź takie, w których Ministerstwo Skarbu ma istotną rolę decyzyjną. Wybraliśmy największe i najbardziej znane spółki:


TOP 200