Totalnie Spanikowany Rynek? Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy w czasie bessy

Mamy przyjemność przedstawienia trzeciej już edycji rankingu TOP TSR dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Tegoroczny ranking obejmuje lata 2004 - 2008 i podobnie do poprzednich jest analizą długo- (pięcioletnich) i krótkoterminowych (jednorocznych - 2008 r.) całkowitych stóp zwrotu dla akcjonariuszy: TSR - Total Shareholder Return. Dodatkowo zawiera nowy subranking, dotyczący spółek z istotnym udziałem Skarbu Państwa. Dzięki temu możemy przekonać się, jak obecność specyficznego akcjonariusza wpływa na budowanie wartości spółki przez jej menedżerów.

Tegoroczny ranking uwzględnia rok 2008 - przez wielu analityków oceniany jako najgorszy w historii naszej giełdy (1). Kryzys, którego pierwsze oznaki można było zaobserwować w 2007 r. w USA, pod koniec tegoż roku zaczął objawiać się w polskiej giełdzie. Przy okazji poprzedniego rankingu zaznaczaliśmy, że kryzys wpłynął ujemnie na kurs wielu spółek na warszawskim parkiecie. Jednak spadki odnotowane w roku 2008 przekroczyły najśmielsze oczekiwania - najważniejsze indeksy w Warszawie spadły o ponad 50%, a kapitalizacja giełdy zmniejszyła się o ponad 600 mld zł. W tym samym czasie spadki amerykańskich indeksów (S&P 500 czy DJIA) wyniosły ok. 40%

Turbulencje na globalnym rynku kapitałowym znalazły z opóźnieniem swoje odzwierciedlenie również na rynkach lokalnych. Do najważniejszych powodów tego zjawiska należą: podwyższone ryzyko inwestycyjne wynikające z niższej stabilności rynku kapitałowego, brak płynności na największych i najważniejszych giełdach światowych oraz spowodowana tym migracja kapitału z rozwijających się krajów. Wielu inwestorów przypomniało sobie także o inych formach inwestowania, takich jak surowce czy obligacje rządowe.

Kryzys, z którym obecnie zmaga się praktycznie cały świat, wpłynął w sposób negatywny na stopy zwrotu oraz ocenę atrakcyjności inwestycji. Po latach hossy i wycen często ponad granice nie tylko optymistycznych prognoz ekonomicznych, ale także zdrowego rozsądku nadeszły czasy, w których wraca się do oceny solidnych podstaw biznesu. Obniżone benchmarki inwestycyjne studzą nadmierne apetyty inwestorów, którzy łaskawszym okiem patrzą na niższe, ale pewniejsze stopy zwrotu. Przykładowo na warszawskiej giełdzie wskaźniki cena/zysk i cena/wartość księgowa spadły o ponad połowę (C/Z z 2,45 do 0,96; C/WK z 14,8 do 7,5), co prawdopodobnie świadczy o obniżeniu oczekiwań inwestorów, a także o ostrożniejszej ocenie możliwości rozwoju oraz przyszłych zysków.

W tym kontekście globalnego kryzysu oraz wszechobecnych spadków indeksów i kursów akcji został przygotowany najnowszy ranking TOP TSR. Zanim ujawnimy jego zwycięzców, proponujemy krótkie przypomnienie, czym właściwie jest całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy (TSR) oraz jaka jest jej formuła.


TOP 200