Totalnie Spanikowany Rynek? Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy w czasie bessy

Ranking dla 2008 roku

Poprzedni rok można uznać za bardzo zły. Wszystkie warszawskie indeksy znacząco straciły na wartości. Głównymi motorami tego spadku były małe i średnie spółki (kryterium wielkości), a także deweloperzy oraz firmy spożywcze (kryterium rodzaju prowadzonej działalności). Relatywnie najlepiej radziły sobie banki oraz firmy paliwowe, a także największe spółki tworzące indeks WIG 20. Różnica pomiędzy spadkami wartości o 44,6% (banki) a 72,9% (deweloperzy) jest olbrzymia, aczkolwiek obie liczby są podobnie zatrważające.

Już te liczby mogą naprowadzić na trop konkluzji, że stopy zwrotu większości spółek są ujemne. Na początku przyjrzymy się porównaniu roku 2008 do 2007 w kontekście rozkładu stóp zwrotu oraz granic poszczególnych kwartyli.

Zobacz również:

  • Nowy prezes 7N
  • Amazon ma nowego CEO
Totalnie Spanikowany Rynek? Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy w czasie bessy

TABELA 2. ZMIANY TSR 2007 – 2008

O ile w roku 2007 przeciętny TSR dla wszystkich spółek biorących udział w rankingu wyniósł 5%, o tyle rok 2008 minął pod znakiem średnio ponad 50% destrukcji wartości dla akcjonariuszy. Zmienił się ponadto rozkład stóp zwrotu - w 2008 granice pierwszego i trzeciego kwartylu dzielą 32 pkt proc. Rok wcześniej było to blisko 68 pkt proc. Oznaczać to może, że w 2007 r. najbardziej optymistyczne oczekiwania inwestorów sztucznie podbijały kurs akcji najbardziej pożądanych spółek, przyczyniając się do wyższych stóp zwrotu. Ochłodzenie koniunktury zaskutkowało więc ostrożniejszymi ocenami oraz spłaszczeniem się oczekiwań, co z kolei doprowadziło do względnego wyrównania spadków spółek pomimo

wcześniejszych, jakże rozbieżnych, oczekiwań względem wzrostu kursów tychże.

W 2008 r. jedynie 12 spółek zdołało wykreować dodatnie stopy zwrotu. Niemniej jednak średnio kursy liderów TSR spadły o 20%, gdy rok wcześniej były to spółki, które w ciągu roku rosły o przeszło 75%.

Totalnie Spanikowany Rynek? Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy w czasie bessy

TABELA 3. TSR SPÓŁEK NA WGPW W 2008 R.

Spójrzmy zatem na pierwszą pietnastkę liderów TSR 2008

Niekwestionowanym liderem TSR 2008 została spółka Artman - firma funkcjonująca w segmencie odzieży markowej - ze stopą zwrotu wynoszącą 53%. Jest to wynik imponujący, w szczególności w porównaniu do indeksów WIG czy WIG 20. Z drugiej strony firma w pierwszych dwóch kwartałach 2008 r. wypracowała zysk netto o 400% większy niż w analogicznym okresie 2007 r. Zapewne wpływ na to miało otwarcie w drugim kwartale 10 sklepów (4 w kraju, 6 za granicą), ale także nowa kampania reklamowa marki House - "Virginity". Wzbudziła ona wiele kontrowersji (nawiązania do religii, seksu), była również nominowana do wielu konkursów marketingowych (m.in. WEBSTAR, MIXX AWARDS, KREATURA etc). Dodatkowo w drugiej połowie roku spółka wprowadziła na rynek markę Mohito, otwierając do końca roku 20 sklepów. Bardzo dobre wyniki spółki nie pozostały bez reakcji rynku. Już w kwietniu 2008 LPP SA - jedna z większych spółek odzieżowych w Polsce - rozpoczęła przejęcie Artmana. Ostateczne rozliczenie tran-sakcji nastąpiło 30 października 2008 r. LPP jest producentem takich marek, jak: Reserved, Cropp, Esotiq. Zakup Artmana to część strategii konsolidacji branży realizowanej przez LPP, mającej na celu zbudowanie szerszego, zdywersyfikowanego portfolio marek odzieżowych, ułatwienie dostępu do lokalizacji w obiektach handlowych oraz łatwiejszy dostęp do rynków zagranicznych.


TOP 200