Totalnie Spanikowany Rynek? Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy w czasie bessy

Totalnie Spanikowany Rynek? Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy w czasie bessy

Tabela 10. Jak kryzys wpływa na wynik TSR?

Faktycznie, w ciągu ostatnich 5 lat zdołała ona podnieść kurs akcji blisko 20 razy. Stalprodukt to druga spółka, która drugi rok z rzędu znajduje się na czele tabeli. W tym okresie 5-letnim wygenerowała TSR na poziomie ok. 1200%. Przy okazji poprzednich rankingów prezes Stalproduktu Piotr Janeczek podkreślał, że ogromny wpływ na długotrwałą budowę wartości przedsiębiorstwa ma stabilny i przewidywalny styl zarządzania. Wyniki spółki udowadniają to w sposób bezapelacyjny.

Należy zwrócić uwagę, że w pierwszej piętnastce znajduje się aż 7 spółek, które były w niej w poprzednim rankingu. Pozostali liderzy również byli wysoko w TOP TSR 2003 - 2007. Oznacza to, że te spółki systematycznie tworzą wartość, realizując strategię wzrostu niezależnie od warunków makroekonomicznych.

Zobacz również:

  • Nowy prezes 7N
  • Amazon ma nowego CEO
Totalnie Spanikowany Rynek? Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy w czasie bessy

Tabela 11. TSR 2004-2008: liderzy subrankingów

Warto tutaj podkreślić wysoką pozycję NAFTY jako spółki Skarbu Państwa, która zajmuje się bardzo trudną działalnością - restrukturyzacją i prywatyzacją sektorów naftowego oraz wielkiej syntezy chemicznej.

Porównanie wyników z lat 2003 - 2007 oraz 2004 - 2008 pokazuje ogrom kryzysu z 2008 r. W stosunku do poprzedniego okresu znacznie zwiększył się dystans pomiędzy granicą trzeciego kwartylu a medianą, pokazując, że najlepsze spółki są relatywnie o wiele bardziej doceniane przez rynek w okresie bessy niż hossy. Inwestorzy bez litości pozbywali się ponadto akcji najsłabszych spółek, doprowadzając do tego, że 25% najsłabszych spółek dokonało ponad 41% destrukcji wartości. Można zaryzykować twierdzenie, że rynek dokonał swoistego oczyszczenia z przeszacowanych spółek.

Totalnie Spanikowany Rynek? Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy w czasie bessy

TABELA 12. TSR W LATACH 2004-2008

Rok 2008 zostanie zapamiętany na długo - zarówno przez inwestorów, jak i przez same spółki. Gwałtowne przeceny, nieustające spadki kursów oraz całkowita dezorientacja inwestorów stały się prawdziwą (i bolesną) lekcją kapitalizmu oraz mechanizmów globalnego rynku kapitałowego. Obecnie wydaje się, że kryzys został przystopowany, nastroje powoli się poprawiają. To jest czas dla wszystkich uczestników rynku, żeby odrobić pracę domową - przedsiębiorstwa powinny zrewidować strategie, a inwestorzy swoje portofolio oraz modele analityczne. Cel oczywiście pozostaje niezmienny: stabilna systematyczna budowa wartości spółki. Ranking pokazał, że jest to wykonalne także w trudnych czasach.

Pełna wersja listy 162 spółek TOP TSR 2004-2008 i 332 spółek TOP TSR 2008 na stronach www.cxo.pl(1) "To był najgorszy rok w historii naszej giełdy", Polska Dziennik Zachodni, 29.12.2008

http://finanse.wp.pl/kat,106074,title,To-byl-najgorszy-rok-w-historii-naszej-gieldy,wid,10701138,wiadomosc.html?ticaid=17f58, dostęp z dn. 03.05.2009.

(2) Wyjątek zrobiono dla spółek: DZPOLSKA (ostatni dzień notowań - 02.12.2008) oraz ARTMAN (ostatni dzień notowań - 23.12.2008), ponieważ ich ostatnie notowania odbyły się w grudniu.

(3) D. Stronka, "Shareholder Evaluation of Public Corporation Executives. An Executive Performance Measure Being Adequate Basis of a Motivational System", www.ssrn.com.


TOP 200