TETRA zdobywa Europę

Różnorodność usług

TETRA zdobywa Europę

Róźnorodność usług systemu TETRA

System standardu TETRA umożliwia realizację wielu rodzajów usług, z których najczęściej stosowane to:

 • dupleksowa transmisja mowy z szyfrowaniem sygnałów lub bez;

 • tworzenie połączeń grupowych i ich dynamiczna rekonfiguracja w zależności od potrzeb użytkownika;

 • tworzenie połączeń grupowych z potwierdzeniem;

 • możliwość transmisji rozsiewczych (rozgłoszeniowych);

 • ustalanie wywołań i połączeń priorytetowych przez dysponenta systemu;

 • realizacja połączeń awaryjnych o najwyższym priorytecie dostępu;

 • transmisja danych w trybie połączeniowym z różnymi poziomami zabezpieczenia przed błędem (aż do maksymalnej przepływności 28,8 kb/s);

 • pakietowa transmisja danych, w tym także z potwierdzeniem;

 • bezpośredni tryb współpracy dwóch radiotelefonów w zasięgu ich działania;

 • możliwość bezwarunkowego przekazywania rozmów oraz przekazywania warunkowego, jeżeli wywoływany terminal jest zajęty (także z powodu braku odpowiedzi terminalu lub jego wyjścia poza zasięg działania systemu);

 • nasłuch dyskretny, w którym uprawniony użytkownik może monitorować każde połączenie niezauważalnie dla innych;

 • przechowywanie przez system wiadomości dla użytkowników chwilowo nieobecnych w systemie (nieaktywnych) i ich przekazywanie, gdy użytkownicy wznowią pracę.
TETRA zdobywa Europę

Skalowanie szybkości transmisji danych w standardzie TETRA

Wśród dodatkowych funkcji standardu TETRA są także rozwiązania zaczerpnięte wprost z telefonii komórkowej 2G (GSM), usprawniające korzystanie z sieci: autoryzacja abonentów przez dysponenta systemu, identyfikacja wszelkich wywołań, identyfikacja wywołanych abonentów, różne rodzaje zawieszania połączeń, warunkowe przekazywanie wywołań i powtarzanie wywołań, gdy numer jest zajęty. W wypadku specjalnych aplikacji stosuje się utajnianie komunikatów z kilkoma poziomami szyfrowania, a także przenoszenie połączeń między stacjami (handover), możliwość wyboru obszaru działania systemu, zestawianie połączeń konferencyjnych, adresowanie z użyciem skróconego numeru oraz dynamiczny przydział numeru grupy (modyfikacja rozmiaru grup zamkniętych). Coraz większą popularność zyskuje dostęp do danych przez Internet i intranety, co umożliwia przesyłanie plików o dużych pojemnościach (identyfikacja wizerunku i linii papilarnych osób podejrzanych, zdalna diagnostyka obrażeń, wolnozmienne przekazy z miejsc akcji, inne).

TETRA dla polskiej policji

Pierwsze systemy bezpieczeństwa publicznego TETRA instalowane od 2001 roku w Polsce są przeznaczone wyłącznie do obsługi sektora policyjnego i bezpieczeństwa państwa (UOP, straż graniczna, urzędy specjalne). Firma Motorola jest do dzisiaj bodajże jedynym producentem, który dostarczył i nadal instaluje w Polsce takie systemy klientom z sektora bezpieczeństwa publicznego w dolnym paśmie standardu o częstotliwości 380-400 MHz. W ramach realizowanych przez polską policję tzw. systemów wspomagania dowodzenia (SWD), firma od ponad roku sukcesywnie dostarczyła i zainstalowała sześć kompletnych systemów miejskich TETRA dla komendy stołecznej i regionalnych komend policji. Cztery z nich są już wdrażane do operacyjnego użytkowania: w Warszawie (od 2001 r.) oraz w Szczecinie, Łodzi i Krakowie (od 2002 r.), a dwa kolejne (Katowice, Gdańsk) znajdują się w fazie uruchomieniowej (2003 r.).

Wszystkie zestawy dyspozytorskie tych systemów są zaprojektowane z nadmiarową pojemnością. Obecnie obsługują 3-5 stacji bazowych, ale można podłączyć dodatkowe stacje, rozszerzając zasięg systemów - z miejskiego do regionalnego (lub nawet krajowego). Z kolei stopniowe zwiększanie pojemności polega na przydzielaniu kolejnych kanałów radiowych (nośnych) w ustalonym paśmie częstotliwości.

Kompletowaniem i uruchomieniem poszczególnych systemów policyjnej TETRY zajmują się w Polsce zarówno sami producenci (Motorola, Nokia), jak i integratorzy systemów (ComputerLand, Emax, Aksel, inni).


TOP 200