TETRA zdobywa Europę

TETRA, a z nią Motorola zdobywają Europę

Liderem w dostawach i instalacji produktów łączności radiowej standardu TETRA jest Motorola, która po raz pierwszy komercyjnie udostępniła linię radiotelefonów FM (z modulacją częstotliwości) w 1941 roku, a pierwszym jej klientem była policja w Filadelfii. Od 1978 roku Motorola wprowadziła sterowane komputerowo systemy łączności radiowej, używające trankingowej metody dostępu do kanałów radiowych - z dynamicznie przydzielanymi kanałami na zasadzie "pierwszy wolny". Do tej pory firma dostarczyła około 3600 trankingowych systemów łączności radiowej, a do ubiegłego roku sprzedała na całym świecie ponad 500 cyfrowych systemów w standardzie TETRA, z czego blisko połowę zainstalowano w sektorze rządowym, policyjnym oraz bezpieczeństwa państwa. Prawdopodobnie największym zrealizowanym projektem Motoroli dla specjalistycznych służb bezpieczeństwa publicznego jest ogólnokrajowy system TETRA BT Airwave dla brytyjskiej policji i tamtejszych służb bezpieczeństwa publicznego.

TETRA zdobywa Europę

Wśród cieszących się wielką popularnością terminali Motoroli jest przewoźny MTM700, do montażu np. na motocyklach

Od początku wielką popularnością cieszą się przenośny radiotelefon Motorola d700 (1999 r.) oraz przewoźno-motocyklowy terminal MTM300 (2000 r.). Firma oferuje w Polsce kilka modeli: osobiste MTH500 i MTP700, przewoźne MTM700 oraz terminalowe MTM700 do stanowisk dyspozytorskich (wiele wersji montażowych z wyświetlaczem i bez).

Tranking na rynku publicznym

Koncern Nokia jest prawdopodobnie największym dostawcą bezprzewodowej infrastruktury komunikacyjnej do aplikacji prywatnych i dużych sieci publicznych TETRA na świecie. Od niedawna firma dostarcza też własnej produkcji terminale, spełniające wszystkie wymagania standardu TETRA. Nokia rozszerzyła rodzinę skalowanych central TETRA DTXip według standardu TETRA, opartych na dotychczasowej platformie komutacyjnej Nokia DX200. System ma trójwarstwową strukturę, obejmującą sieci radiokomunikacyjne TETRA (centrale DXTip, radiowe stacje bazowe i interfejsy z usługami dyspozytorskimi), sieci szkieletowe IP oraz sieci pakietowej transmisji danych IP.

Niedawno firma podjęła się na brytyjskim rynku kompleksowej obsługi użytkowników sieci bezpieczeństwa publicznego systemu Airwave. Pierwszym produktem wprowadzanym na ten rynek jest radiotelefon Nokia THR850, którego seryjne dostawy rozpoczęły się w ubiegłym roku. Niewielki, do złudzenia przypominający aparat komórkowy radiotelefon spełnia wszystkie wymagania standardu TETRA, a ponadto ma wiele innych funkcji dla grup abonenckich. Może przesyłać komunikaty o statusie użytkownika, komunikaty typu short data messaging oraz obsługiwać aplikacje WAP i IP Packet Data, dając policji i innym użytkownikom profesjonalnym szybki dostęp do informacji w Internecie. Niedawno Nokia zaprezentowała zgodny ze standardem TETRA przewoźny radiotelefon cyfrowy Nokia TMR880, przeznaczony do montażu w pojazdach.

TETRA zdobywa Europę

Infrastruktura systemu ELETTRA (<i>Marconi</i>)

Firma Marconi od lat jest dostawcą własnej, kompletnej i nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej wykonanej w standardzie TETRA. Firmowa platforma radiokomunikacyjna ELETTRA obejmuje wszystkie elementy tej komunikacji: węzły sterujące, stacje bazowe, systemy zarządzania stacjami bazowymi oraz radiotelefony. Rdzeń sieci trankingowej ELETTRA stanowią węzły komutacji i sterowania SCN-T, odpowiedzialne za realizację funkcji systemowych: sterowanie stacjami BS, komutację sygnałów, autoryzację abonentów, kontrolę i lokalizację abonentów, autoryzację i zarządzanie kluczami szyfrowymi interfejsu radiowego oraz zarządzanie i administrowanie pracą całej sieci radiowej. Najprostsza wersja SCN-T obsługuje małe systemy, do 3000 abonentów. Węzeł zaopatrzony w liczne interfejsy komunikacyjne może współpracować z innymi sieciami zarówno w trybie komutacji łączy (PABX, PSTN, ISDN), jak też z komutacją pakietów (PSDN, ISDN, inne) - zapewniając w ten sposób współdziałanie z obecnymi i dopiero planowanymi sieciami.

TETRA zdobywa Europę

Model Puma-T2 firmy Marconi został zaopatrzony w mocniejszy procesor, co pozwala na realizację pełnych algorytmów szyfrowania komunikatów - "od końca do końca"

W firmowej ofercie Marconiego znajdują się zarówno radiotelefony osobiste (ręczne) - wykonane we wzmocnionej wersji, przystosowanej do pracy w trudnych warunków eksploatacyjnych, jak też terminale przewoźne - przeznaczone wyłącznie do montażu w pojazdach lub na stacjonarnych stanowiskach dyspozytorskich. Jako terminale ręczne firma dostarcza dwa modele nadające z mocą 1 W: Puma-T i Puma-T2, a różniące się głównie mocą przetwarzania. Model Puma-T2 został zaopatrzony w mocniejszy procesor DSP (digital signal processor), co pozwala na realizację pełnych algorytmów szyfrowania komunikatów "od końca do końca".

W grupie terminali przewoźnych nadających z mocą do 10 W znajduje się radiotelefon VS 2000 oraz najnowsza przewoźna seria VT do montażu w pojazdach. Seria VT obejmuje dwie wersje terminali mobilnych: VT 400 z funkcją radiowego półdupleksu oraz VTDDX 400 z pełnym dupleksem radiowym - obydwie wyposażone w interfejsy GPS (global positioning system) do lokalizacji terminali w terenie.

Na X Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach (2-5. 09. 2002 r.) Siemens ICN zaprezentował kontener systemu łączności trankingowej, oparty na cyfrowym standardzie TETRA. Rozwiązanie, przeznaczone do tworzenia systemów dowodzenia, centrów zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa informacji oraz sieci resortowych, może być też stosowane przez służby ratownictwa i bezpieczeństwa publicznego, transportu oraz operatorów sieci publicznych. Przedstawione rozwiązanie zawierało: stację bazową DSS-500, stację dyspozytora, zmodyfikowaną centralę komunikacyjną PABX HiPath 3000 oraz firmowe telefony optiPoint wraz z kompletem radiotelefonów innych producentów.


TOP 200