TETRA zdobywa Europę

Niewielka alternatywa dla TETRY w Europie

TETRA zdobywa Europę

Tworzenie sieci krajowej TETRA

Alternatywą dla systemu TETRA są nadal użytkowane analogowe systemy trankingowe działające w standardzie MPT1327, które mogą przesyłać z niewielką prędkością również dane. W poszczególnych krajach Europy większość tych licencji wygasa w 2005 roku, co oznacza stopniowe przechodzenie na system cyfrowy TETRA i przez pewien czas równoległe działanie z sieciami analogowymi.

Drugim konkurentem są, oczywiście, systemy GSM/GPRS, których niepodważalne zalety w komunikacji głosowej nie rekompensują systemowych braków w transmisji danych. Nie mają one również zalet systemów trankingowych, do których zalicza się: wywołania grupowe, szyfrowany lub otwarty tryb pracy, dynamiczne tworzenie grup operacyjnych, wybór obszaru komunikacji, priorytety dostępu, opóźnione wejście do sieci, wywołania priorytetowe, uprawnienia dostępu do połączeń wychodzących, natychmiastowe tworzenie połączeń, wywołanie rozsiewcze czy bezpośredni tryb pracy.

Jest jeszcze system TETRAPOL firmy AEG/MATRA, instalowany i rozpowszechniony we Francji, a lokalnie stosowany w Niemczech. Opracowany przez Matra Communications (obecnie EADS) z myślą o wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa, ustalonych przez francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, zapewnia wysoki stopień szyfrowania typu end-to-end. Mimo że legitymuje się dosyć przyzwoitą liczbą klientów - do których zaliczają się zarówno instytucje publiczne, jak organizacje i przedsiębiorstwa prywatne (komunikacja, porty lotnicze) - niezgodność z paneuropejskim standardem skazuje go na izolację i brak perspektyw rozwojowych (brak uzgodnień ETSI i ITU). System ten jest sprzeczny z podstawową ideą jednolitego standardu dla całej Europy, wspartą względami ekonomicznymi.

Najnowsze rozwiązanie: TETRA IP

TETRA zdobywa Europę

Wewnętrzne i zewnętrzne interfejsy standardu TETRA

Od 2001 roku Motorola oferuje sieć cyfrowej łączności TETRA, opartą na protokole internetowym IP. Istotną zaletą stosowania otwartej architektury IP jest wyeliminowanie elementów, których awaria powoduje niedostępność całych segmentów sieci, takich jak duże centrale tradycyjne - spełniające funkcję komutowania połączeń. Równie ważną cechą radiowego systemu łączności trankingowej Dimetra IP jest możliwość jego integracji z innymi systemami łączności oraz systemami informatycznymi. Po premierze firmowego produktu Dimetra OmniLink Motorola promuje system Dimetra IP - ukierunkowany na profesjonalnych klientów sektora bezpieczeństwa publicznego.

TETRA zdobywa Europę

Niewielki, do złudzenia przypominający aparat komórkowy radiotelefon Nokia THR850 spełnia wszystkie wymagania standardu TETRA, a ponadto ma wiele innych funkcji dla grup abonenckich

W systemie Dimetra IP wykorzystywana jest rozproszona infrastruktura łączności, w której poszczególne elementy sieci dublują się. W razie uszkodzenia jednego z elementów systemu jego funkcje automatycznie przejmą inne, zapewniając nieprzerwana łączność radiową w terenie. Dzięki takiej koncepcji, sieć w ograniczonym zakresie sama się naprawia, co ma kluczowe znaczenie dla służb ratownictwa i bezpieczeństwa publicznego, bo przerwanie łączności zakłóca ich działanie.

Z ofertą podobnych telefonów TETRA IP wystąpiła ostatnio Nokia. Zapowiedziała na pierwszy kwartał tego roku dostawę Nokii THR880, przeznaczonych dla europejskich służb bezpieczeństwa publicznego, które komunikują się w paśmie radiowym 380-400 MHz. Nowy radiotelefon, bardziej odporny na warunki pracy w terenie, wykonuje aktywowane głosem predefiniowane polecenia oraz ma tzw. gorący przycisk, który pozwala powrócić do macierzystej grupy rozmówców (podwładnych) lub do ostatnio prowadzonej rozmowy. Umożliwia również szybki kontakt ze służbami ratowniczymi w sytuacjach awaryjnych. Telefon Nokia THR880 ma dwa wyświetlacze, z których jeden (kolorowy) pozwala na korzystanie z przeglądarki WAP, baz danych i aplikacji za pomocą połączenia IP.


TOP 200