Strategia

Firma rozpoczynająca swój wirtualny żywot powinna zacząć od określenia wizji swojego biznesu.

Firma rozpoczynająca swój wirtualny żywot powinna zacząć od określenia wizji swojego biznesu.

Chodzi o zakreślenie ram działania, określenie docelowych segmentów rynku, ustalenie wspólnych zasad i czasem narzucenie pewnej kultury organizacyjnej. Biznes wirtualny wymaga uwzględnienia jeszcze dwóch czynników: netykiety - wewnętrznego kodeksu etycznego w Internecie - i fizycznego braku kontaktu (klientów, kontrahentów, towarów i usług). Dla różnych typów firm strategia działania w wirtualnym biznesie powinna być odmienna. Powinna być ona dobrze wpisana w działalność podstawową firmy.

Wizja firmy

Wirtualny biznes każdej firmy musi mieścić się w ramach wizji pierwotnej, podstawowej, określonej przez jej założycieli. Istnieje pewna rozbieżność przy określaniu wizji działalności firmy. W uproszczeniu biorąc, ze strony właścicieli celem pierwotnym jest zwiększanie wartości firmy i osiąganie zysku, z punktu widzenia kierownictwa, pracowników - celem działania firmy jest osiąganie i zwiększanie osobistych korzyści. Zwykle te dwa podejścia wykorzystywane są synergicznie w działalności firmy. Weryfikacja wizji wirtualnego biznesu jest więc uzależniona również od punktu widzenia.

Uruchamianie wirtualnego bytu firmy ma sens np. dla firmy, która zamierza wyjść poza swój rejon działania. Firmy o zasięgu lokalnym, przygotowane organizacyjnie do działania na terenie całego kraju, otrzymują nowe, inne narzędzie marketingowe od dotychczasowych. Nowe narzędzia pozwalają na uzyskiwanie informacji bezpośrednio od klienta.

Wizja polskiej firmy prowadzącej wirtualny biznes powinna również obejmować działanie w ramach zbliżającej się szybko Unii Europejskiej. Uwzględnienie specyficznych przepisów unijnych (np. podatek VAT od transakcji internetowych) musi być wpisane w wizję działania.

Misja firmy

Misja musi być związana z działalnością podstawową, ustaloną przez właścicieli firmy, ale i zależna od wizji. Powinna być niekiedy zmieniona, by dostosować ją do nowego sposobu działania, opartego na elektronicznym biznesie. Dla wielu firm pierwotna misja pozostaje bez zmian, gdyż wirtualność wspiera tylko jej działania.

Cele firmy

Cele osiągamy dzięki realizacji strategii. Dzięki badaniom marketingowym wykonanym przez specjalistyczne firmy, określenie celów będzie wsparte wiedzą analityczną. Wykorzystanie badań marketingowych jest szczególnie ważne na początku działalności każdej nowej firmy, aby dobrze określić potrzeby jej klientów. Dzięki dobremu zrozumieniu bieżących potrzeb przyszłych klientów można przygotować cele firmy w zgodzie z misją i wizją, tak by maksymalizować sukces rynkowy. Cele krótkoterminowe mogą polegać na zaspokajaniu uświadomionych potrzeb klientów. Cele długoterminowe to np. ustalenie utajonych, podświadomych potrzeb klientów czy kreowanie nowych potrzeb np. przez wskazanie i wykorzystanie luk w dotychczasowych segmentach rynku.

Małe firmy nie zawsze mogą skorzystać ze szczegółowych badań prowadzonych przez wyspecjalizowane firmy badawcze. Koszty przytłaczają właścicieli borykających się często z problemami w kategoriach przetrwania.

Dla dużych firm badanie marketingowe powinno być wstępem do wprowadzenia nowych produktów. Wyniki badań pozwalają minimalizować ryzyko związane z nowymi sposobami działania firmy.

Cele realizujemy, opierając się na ustalonych w firmie strategiach promocji, sprzedaży i produkcji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200