Sieć gotowa na Wi-Fi ac

Druga strona medalu

Ulepszenia oprogramowania sterującego systemów radiowych i anten zwiększają dostępną przepustowość, ale nie ma nic za darmo. Trzeba zdawać sobie sprawę, że oba urządzenia, stacja dostępowa Wi-Fi i klient muszą być wyposażone w interfejsy 802.11ac. W przypadku urządzeń klienckich popularyzacja nowego standardu wymaga jeszcze czasu, a potencjalna wymiana sprzętu na najnowsze modele oznacza dodatkowe, poważne koszty. Ponadto trzeba pamiętać, że jeśli wykorzystywana w firmie aplikacja nie wymaga przesyłania szczególnie dużych strumieni danych, to użytkownik nie zauważy poprawy wydajności po przejściu z systemu 802.11n.

Sieć gotowa na Wi-Fi ac

Przewidywane tempo popularyzacji 802.11ac

Szerszy, 80-megahercowy kanał transmisji jest też bardziej podatny na potencjalne interferencje i zakłócenia przez sygnały przekazywane jednocześnie w innych kanałach. Ponadto kanał o szerokości 80 MHz składa się z czterech podstawowych kanałów o szerokości 20 MHz każdy. Ogranicza to możliwości stosowania znanej techniki DCS (Dynamic Channel Selection), która pozwala na automatyczną zmianę kanałów w przypadku, gdy w którymś z nich pojawiają się zakłócenia sygnału.

Wykorzystanie pasma 5 GHz oznacza też zmniejszenie zasięgu w porównaniu do systemów działających w pasmie 2,4 GHz, co w niektórych zastosowaniach można uznać za wadę.

Plan wdrożenia sieci Wi-Fi

Planując instalację lub modernizację firmowej sieci bezprzewodowej trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy inwestować w popularne i sprawdzone rozwiązania wykorzystujące standard 802.11n, czy opóźnić nieco decyzję i zaczekać na pojawienie się zadowalającej oferty sprzętu pozwalającego na wdrożenie gigabitowej sieci 802.11ac.

Urządzenia klienckie wyposażone w starsze wersje interfejsów 802.11b/g/n są stosowane obecnie w skali masowej, a na popularyzację interfejsów 802.11ac trzeba będzie zaczekać ok. 2 lata. Dlatego najlepszym rozwiązaniem wydaje się inwestycja w system 802.11n, zwłaszcza że najnowsza generacja urządzeń zgodnych z tym standardem oferuje przepustowość spełniającą wymagania większości aplikacji, również wykorzystujących transmisję głosu lub wideo.

Określenie podstawowych wymagań dotyczących sieci Wi-Fi

Dobrze przygotowany projekt wdrożenia sieci radiowej Wi-Fi musi zawierać odpowiedź na dwa podstawowe pytania: jakie sieć ma zapewnić pokrycie (zasięg i wydajność) oraz jaki poziom bezpieczeństwa ma oferować?

Zdefiniowanie pokrycia wymaga określenia, w jakich fizycznych obszarach sieć Wi-Fi ma być dostępna przy założonych parametrach minimalnej przepustowości.

Nie jest to zadanie proste, bo zależy od rodzaju wykorzystywanych aplikacji. Na przykład jeśli wykorzystywany ma być system VoIP, to wymagania są większe niż w wypadku, gdy sieć ma obsługiwać tylko pracowników przy biurkach. Telefony powinny bowiem działać bez przerw i zakłóceń również na klatkach schodowych, korytarzach lub w przejściach między budynkami.

W szczególności należy zwrócić uwagę na miejsca, w których można oczekiwać skupienia dużej liczby użytkowników, jak na przykład sale konferencyjne lub pokoje przeznaczone do szkoleń. Zapewnienie w nich odpowiedniej jakości transmisji wymaga zastosowania specjalnych rozwiązań technicznych.

Zagwarantowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa sprowadza się do określenia, jakie mechanizmy kontroli dostępu powinny zostać wdrożone dla różnych grup użytkowników.

Mechanizmy autentykacji, szyfrowania transmisji i autoryzacji użytkowników udostępniane przez nowoczesne urządzenia Wi-Fi są na tyle zaawansowane, że sieci bezprzewodowe można uznać za bardziej bezpieczne niż standardowe systemy wykorzystujące okablowanie. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że bezpieczeństwo sieci Wi-Fi jest często mylone z zagrożeniami związanymi z dostępem do internetu.

Sieć gotowa na Wi-Fi ac


TOP 200