Sieć gotowa na Wi-Fi ac

Instalacja systemu

Wdrożenie sieci bezprzewodowej jest zwykle tańsze niż wykorzystującej klasyczne okablowanie, ale często wymaga inwestycji w dodatkowe kable, przełączniki, system zasilania PoE (Power over Ethernet). Po zakończeniu najbardziej pracochłonnego etapu instalacji stacji dostępowych Wi-Fi pozostaje konfiguracja systemu związana np. z jego podłączeniem do usług Active Directory, systemu NAC (Network Access Control), a w końcu przeprowadzenie testów działania sieci i weryfikacji, czy jej parametry są zgodne z założeniami.

Optymalizacja i zarządzanie

Sieć gotowa na Wi-Fi ac

Kierunkowa transmisja sygnałów

Po zakończeniu instalacji i konfiguracji systemu ostatnim ważnym etapem jest drugi przegląd infrastruktury, który umożliwia wykrycie nieprzewidzianych wcześniej problemów i ich naprawę na przykład przez przesunięcie lub dodanie stacji dostępowych. Jest on też okazją do praktycznego przeszkolenia pracowników IT w stosowaniu narzędzi do testowania parametrów sieci bezprzewodowej, takich jak analizatory pasma radiowego i analizatory Wi-Fi. Narzędzia takie (urządzenia i oprogramowanie) to podstawowe wyposażenie każdego administratora odpowiedzialnego za zarządzanie siecią Wi-Fi. Umożliwiają one monitorowanie systemu i wykrywanie m.in. takich problemów, jak zbyt duża liczba retransmisji, uszkodzeń pakietów lub nieprawidłowo działających urządzeń klienckich. Administratorzy IT powinni także monitorować wydajność i dostępność sieci Wi-Fi podobnie jak w przypadku sieci przewodowej. Może to wymagać instalacji dodatkowych urządzeń kontrolnych.

Warto pamiętać, że na działanie sieci bezprzewodowej mogą mieć wpływ zmiany warunków propagacji fal radiowych spowodowane na przykład przestawieniem mebli czy wymianą zasłon okiennych.

Przygotowanie migracji do systemu 802.11ac

Nie ulega wątpliwości, że 802.11ac za kilka lat stanie się standardem dominującym, więc warto być przygotowanym do jego wdrożenia. Dobrą zasadą jest przygotowanie listy wymagań dotyczących niezbędnych modernizacji istniejącego systemu sieciowego.

Analiza sieci kablowej

W typowych zastosowaniach można przyjąć, że do podłączenia stacji dostępowych 802.11ac wystarczą standardowe łącza Gigabit Ethernet. Warto jednak przewidzieć możliwość wyposażenia obsługujących je przełączników w interfejsy 10 Gigabit Ethernet do komunikacji z rdzeniem sieci. Pozwoli to na uniknięcie potencjalnych problemów z przepustowością na poziomie samego przełącznika. Jeśli planowana jest modernizacja okablowania, to warto przyjąć, że każdy przełącznik powinien być wyposażony przynajmniej w dwa tory kablowe (lub łącze światłowodowe).

Jak obliczyć koszt wdrożwnia sieci Wi-Fi

Typowy koszt na wdrożenie systemu Wi-Fi można ocenić mnożąc kwotę zakupu stacji dostępowych AP przez dwa. Oszacowanie to nie uwzględnia jednak dodatkowych wydatków na ewentualną modernizację infrastruktury przewodowej.

Można oczekiwać, że wiele nowych modeli stacji dostępowych 802.11ac będzie mogło być zasilane przez sieć Ethernet zgodnie ze standardem 802.3at (PoE). Dlatego należy zwrócić uwagę na możliwości wyposażenia przełączników w taką funkcję.

Oprócz tego warto jest przeanalizować, czy nie pojawią się problemy z wydajnością rdzenia sieci i na styku z internetem. To bardziej ogólny temat, tylko pośrednio związany z potencjalnym wdrożeniem 802.11ac. Ale trzeba pamiętać, że zwiększenie przepustowości sieci bezprzewodowej wcześniej czy później będzie miało wpływ również na te elementy systemu.

Sieć gotowa na Wi-Fi ac


TOP 200