Przełączany Ethernet dla operatorów

Czas sztywnych usług TDM dobiega końca. Operatorzy potrzebują obecnie szybkich i zróżnicowanych pod względem przepływności usług optycznych. Ma im to zapewnić Carrier Ethernet - technologia najlepiej sprawdzająca się w dużych instalacjach MAN/WAN, której sercem jest przełączanie VPLS/MPLS. Nie ma podobnych rozwiązań, które byłyby w stanie zapewnić tak dobre parametry jakościowe, niezawodnościowe i funkcjonalne sieci przy stosunkowo niedużych kosztach jej budowy.

Wdrażanie multimedialnych usług powoduje wzrost zapotrzebowania na pasmo transmisyjne LAN, co zmusza operatorów do rozszerzania przepustowości oraz wdrażania efektywniejszych struktur transportowych. Modyfikacja infrastruktury za pośrednictwem wschodzącej technologii VPLS stała się skutecznym sposobem na kontynuowanie aplikacji ethernetowych w środowisku sieciowym. Choć technologia ta ma wiele zalet i stanowi rozwiązanie przyszłościowe, niekoniecznie jest odpowiednia dla każdego potencjonalnego odbiorcy.

Obowiązująca przez lata i oparta na standardzie SONET/SDH struktura komunikacyjna ze zwielokrotnieniem czasowym TDM (Time Device Multiplexing), nie jest w stanie nadążyć pod względem fizycznym ani ekonomicznym za szybko zmieniającymi się wymaganiami użytkowników, rosnącym ruchem IP oraz koniecznością zapewnienia bardziej elastycznej obsługi multimedialnej. W przeszłości operatorzy budowali oddzielne struktury do transmisji danych i głosu, które po modernizacji cyfrowej umożliwiały pakietowy transport w sieciach nowej generacji, a także przekaz synchronizacji i instalację mechanizmów tunelowania ruchu pakietowego. Wprowadzane zmiany zapewniły większą efektywność istniejących łączy oraz wdrażanie rozwiązań bardziej przyjaznych operatorowi, poczynając od warstwy brzegowej, aż po rdzeń sieci szkieletowej.

Przełączany Ethernet dla operatorów

Jak rozszerzyć LAN Ethernet?

Ethernet, sprawdzony w instalacjach lokalnych i metropolitalnych, stał się popularny przede wszystkim ze względu na swą prostotę, niski koszt, elastyczną regulację przepływności oraz interoperacyjność dla różnych protokołów. Skalowalność i wydajność Ethernetu na dłuższych dystansach (WAN), a także jego zdolność do współdziałania z tradycyjnymi systemami Frame Relay czy prywatnymi ATM, sprawia, że przedsiębiorstwa i operatorzy zabiegają o instalacje ethernetowe (all Ethernet) - umożliwiające konwersję funkcji LAN do przełączanych rozwiązań WAN Ethernet. Wzrost liczby użytkowników komplikuje jednak komunikację przez LAN, gdyż równie szybko narasta liczba konfliktów w segmencie sieciowym podczas rywalizacji o dostęp do tego samego pasma.


TOP 200