Prywatność przeglądarek internetowych

Do tego mamy historię pobieranych plików w tabeli "downloads" oraz historię treści, które były wyszukiwane - tabela "keyword_search_terms". To rzecz jasna nie wszystko. Krótki opis użytecznych baz zawiera tabela obok.

Prywatność przeglądarek internetowych
Prywatność przeglądarek internetowych

Jeżeli uda nam się odzyskać pliki bazy danych, możemy także posłużyć się takimi narzędziami, jak ChromeForensics (www.woanware.co.uk), które wykonają całą czarną robotę za nas.

Mamy - oczywiście - jeszcze do dyspozycji cache przeglądarki. W Google Chrome znajduje się on w podkatalogu "Cache" katalogu "%localappdata%\Google\Chrome\User Data\Default\". Zasada "działania" jest tutaj podobna jak w Firefoksie - mamy plik indeksowy (index), który zawiera odwołania do innych obiektów. Czym to obejrzeć? Chociażby za pomocą ChromeCacheView (www.nirsoft.net). Daje się go uruchomić zarówno interaktywnie (GUI), jak i z wiersza poleceń.

Internet Explorer

W przypadku IE jest trochę inaczej niż u poprzedników. Tutaj kluczem do analizy aktywności użytkownika jest plik, a w zasadzie pliki index.dat - mapy wiążące kopie stron przechowywanych w pamięci podręcznej z adresami internetowymi. W Windows 7 podstawowym miejscem przechowywania zarówno zawartości pamięci podręcznej (cache), jak i pliku index.dat jest katalog: %SYSTEMDRIVE%\Users\[katalog_użytkownika]\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\.

Ale oczywiście użytkownik może go zmienić. Dlatego też warto sprawdzić klucz rejestru "HKEY_USERS\[id_użytkownika]\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders" i wartość atrybutu Cache. Będzie ona wskazywała na konkretne miejsce przechowywania danych przez IE. Kolejne pliki index.dat znajdziemy w katalogu %sSYSTEMDRIVE%\Users\[katalog_użytkownika]\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\. Tutaj powinniśmy zauważyć także obecność katalogów, które zawierają dane historyczne ze wskazaniem zakresu czasowego, do którego się odnoszą (świadczy o tym nazwa tych katalogów), np. MSHist012010121820101219. Pliki index.dat to pliki binarne, a więc do ich podejrzenia przyda się edytor szesnastkowy (np. HxD).

Informacje, które znajdziemy po "zdekodowaniu" pliku to:

Adresy stron internetowych

Czas ostatniego dostępu do strony

Czas ostatniej modyfikacji przez wystawcę (serwer)

Pliki, które zostały pobrane

Nazwa katalogu CACHE, w którym została zapisana kopia lokalna wyświetlanych treści

Nagłówki HTTP strony

Rodzaj aktywności, który może przybierać postać REDR (odwiedziny są efektem przekierowania z innej strony), URL (odwiedziny są wynikiem działania użytkownika - np. kliknięcie linku czy ręczne wpisanie adresu) oraz LEAK (podobny do URL - pojawia się, gdy rekord z index.dat został usunięty, ale odpowiadające mu treści z cache nie)


TOP 200