Platformy wirtualizacyjne – którą wybrać

Wysoka dostępność

Bez względu na to, jak duże jest dane środowisko, jednym z najwyższych priorytetów jest utrzymanie serwerów przy pracy. Wysoka dostępność, której elementem jest wykrywanie, gdy fizyczny host jest nieaktywny i reboot jego wirtualnych maszyn na innym hoście, to funkcjonalność, której będziemy oczekiwać właściwie w każdej wielkości wdrożeniach. Taka możliwość istnieje w obu rozwiązaniach już w podstawowych ich wersjach. W przypadku rozwiązania Hyper-V w najnowszych systemach serwerowych Windows możemy dodatkowo skorzystać z możliwości oferowanych przez SMB 3.0. Dzięki temu nawet przy najmniejszych wdrożeniach uruchomimy mechanizmy HA z wykorzystaniem tanich dysków SAS, bez konieczności inwestycji w iSCSCI czy SAN.

Replikacja maszyn

W Windows Server 2012 dostępna jest także funkcja Hyper-V Replica. Pozwala ona na nielimitowaną replikację maszyn wirtualnych pomiędzy hostami bez wykorzystywania współdzielonego storage. Obsługa replikacji jest prosta i odbywa się z klienta Hyper-V Manager.

VMware wprowadza rozwiązania HA od poziomu produktu vSphere Essentials Plus. W tym rozwiązaniu można stworzyć klaster na bazie trzech hostów. Dodatkowo, aby zaoszczędzić na drogich rozwiązaniach SAN lub NAS, produkt Essesntial Plus wyposażono w oprogramowanie vSphere Storage Appliance (VSA), które pozwala na implementację HA z wykorzystaniem wewnętrznych pamięci dysków trzech hostów działających w ramach klastra. Po uruchomieniu VSA zaczynają one działać jak pojedyncza, redundantna, współdzielona pula pamięci masowej. vSphere Essential Plus oferuje także rozwiązanie do replikacji maszyn wirtualnych w trybie host to host.

Platformy wirtualizacyjne – którą wybrać

Replikacja maszyn wirtualnych z wykorzystaniem vSphere Replication

Mechanizmem równie istotnym, co zapewnienie wysokiej dostępności, jest migracja maszyn na żywo (live migration). Live migration pozwala na przenoszenie działających maszyn wirtualnych pomiędzy hostami bez wpływu na działające aplikacje czy zalogowanych do nich użytkowników. Taki mechanizm może zminimalizować okresy przestojów, które wynikają np. z wprowadzanych zmian do sprzętu czy oprogramowania.

Automatyzacja migracji na żywo bazująca na zużyciu zasobów pozwala na efektywne rozkładanie obciążenia pomiędzy hosty. To bardzo istotna funkcjonalność szczególnie w przypadku, gdy zwiększamy liczbę hostów i działających na nich wirtualnych maszyn. Zautomatyzowany load balancing wirtualnych maszyn jest dostępny w VMware Enterprise oraz VMware Enterprise Plus. W przypadku rozwiązania Microsoft Hyper-V wymaga wykorzystania System Center 2012. VMware pozwala także na automatyczne balansowanie obciążenia pomiędzy wieloma pamięciami masowymi – w edycji Enterprise Plus.

W najnowszych wersjach rozwiązań Citrix i Red Hata także znajdziemy narzędzia do migracji na żywo – albo wbudowane w system, albo dostępne poprzez system rozszerzeń.


TOP 200