Planowanie i projektowanie sieci

Trudno dzisiaj wyobrazić sobie projektowanie nowoczesnych samochodów, samolotów czy też mikroukładów elektronicznych bez zawansowanego oprogramowania projektowego. Dlaczego inaczej miałoby być z sieciami komputerowymi?

Trudno dzisiaj wyobrazić sobie projektowanie nowoczesnych samochodów, samolotów czy też mikroukładów elektronicznych bez zawansowanego oprogramowania projektowego. Dlaczego inaczej miałoby być z sieciami komputerowymi?

Projektanci samochodów czy samolotów mogą tworzyć wirtualne części tych maszyn, składać je na komputerze w kompletny obiekt i obserwować osiągi na wirtualnych drogach czy w wirtualnych tunelach aerodynamicznych. Także w projektowaniu nowych sieci komputerowych lub wprowadzaniu istotnych zmian w już istniejących systemach nieocenione może być oprogramowanie wspierające ten proces.

Zadania związane z projektowaniem sieci to: określanie składu i topologii istniejących sieci, inwentaryzacja ich zasobów sprzętowych i programowych, wizualizacja topologii (istniejących lub projektowanych) oraz modelowanie i symulowanie obciążeń projektowanej lub modyfikowanej sieci.

Idealne narzędzia wspomagające projektowanie sieci powinny więc umożliwiać rozpoznawanie sieci, oferować intuicyjne środowisko projektowe dla graficznych schematów zmian w sieci (lub sieci tworzonych od podstaw), dostarczać odpowiednich wartości do symulowania wpływu nowych aplikacji lub komponentów sieci oraz tworzyć raporty dokumentujące już istniejące lub proponowane sieci.

Proces rozpoznawania jest punktem wyjściowym procesu planowania sieci, wymagającego dużego zakresu manipulowania danymi o sieci - przed utworzeniem ich reprezentacji w celu przygotowania diagramu (schematu) proponowanej konfiguracji sieci. Na manipulacje te składają się m.in.: konsolidacja komputerów w grupach, identyfikacja różnych komponentów sieciowych i specyfikacja wzajemnych powiązań węzłów sieci.

Do określania szczegółów sieci na poziomie portów (w celu określenia, co z czym jest połączone) potrzebna jest identyfikacja w warstwie 2, opierająca się na kwerendowaniu tablic ruterów i mostów lub MBI (Management Information Base) - w urządzeniach Cisco czy Nortela.

Narzędzia projektowania sieci muszą nadążać za wprowadzaniem nowych technologii i protokołów sieciowych. Do efektywnego budowania i rozbudowywania sieci coraz bardziej niezbędne są narzędzia do modelowania, symulacji i dokumentowania sieci.

Trzeba też pamiętać, że sieci wirtualne leżące pomiędzy oprogramowaniem wykrywającym a odgałęzieniami sieci, niewłaściwie utrzymywane lub nie uaktualniane tablice trasowania i nie objęte zarządzaniem urządzenia zaciemniają, ukrywają, a nawet fałszują szczegółowe informacje o sieci.

Przykłady produktów planowania i projektowania sieci

Planowanie i projektowanie sieci

Narzędzia wspomagające planowanie i projektowanie sieci

Na rynku jest dostępnych wiele pakietów wspomagania planowania i projektowania sieci. Część z nich obejmuje tylko niektóre aspekty planowania czy projektowania (np. monitorowanie lub rozpoznawanie sieci), ale są też dostępne pakiety o większym zastosowaniu, oferujące graficzne wspomaganie projektowania, symulację obciążenia itp. Przedstawiamy sześć pakietów reprezentujących różny zakres wspomagania procesu planowania i projektowania.

Predictor - efekty zmian w sieci

Predictor firmy Compuware - aplikacja Windows - jest narzędziem do prognozowania efektów zmian w ruchu i topologii sieci. Może ono importować dane bezpośrednio z firmowego EcoScope - aplikacji na poziomie trzecim, gromadzącej w jednym centralnym punkcie dane z rozproszonych sensorów. Program oferuje także szeroki wybór innych źródeł importu danych o topologii i ruchu sieci, w tym m.in. z produktów: Spectrum firmy Aprisma (dawniej Cabletron Systems), Castle Rock Computing SNMPc, Unicenter TNG Computer Associates, OpenView Network Node Manager HP, NetView Tivoli, Advisor firmy Agilent i Sniffer z Network Associates.

Predictor - napisany głównie w MODSIM (języku skryptowym dostosowanym do symulacji zdarzeń dyskretnych) - przedstawia efekty zmian w ruchu i topologii sieci, obejmujące obiekty, takie jak: węzły przetwarzania, grupy komputerów, LANy o różnego rodzaju topologiach, aplikacje, transakcje i połączenia WAN. Przepływ pakietów - reprezentowany przez ich szybkość, częstotliwość i dystrybucję - to kluczowy element analizy wykonywanej przez program. Predictor przechowuje swoje dane w plikach o własnym formacie binarnym. Raporty generowane przez program ukazują zdarzenia odbiegające od normy, rekomendacje, analizy użytkowania zasobów i czasy odpowiedzi. Predictor może także sporządzać wykresy obrazujące m.in. wykorzystanie pasma WAN itp.

Z perspektywy projektanta sieci interfejs użytkownika, jakim dysponuje Predictor, jest łatwy do opanowania, chociaż cokolwiek ograniczony. Pozwala on na pracę tylko z jednym projektem w tym samym czasie, aczkolwiek system menu i podział okna sugerują stosowanie technologii Microsoft Multiple Document Interface. Ikony udostępniane przez Predictor mogą opisywać węzły przetwarzania, grupy komputerów, ogólne urządzenia sieciowe, podsieci, połączenia wirtualne i LANy różnych topologii. Symbole graficzne nie wyróżniają typów węzłów - nie ma różnicy między ruterem a mostem, ale Predictor obsługuje szereg specyficznych typów urządzeń sieciowych. Program może obsługiwać projekty do dziesięciu tysięcy węzłów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200