Planowanie i projektowanie sieci

Visionael - produkt dla dużych przedsiębiorstw

Pakiet Visionael, firmy o tej samej nazwie, jest jednym z bardziej złożonych i kompletnych produktów wspomagających proces planowania i projektowania sieci. Jego mechanizm identyfikacji sieci używa sond programowych, opartych na SNMP, do zbierania danych identyfikacyjnych o topologii sieci i urządzeniach. Opcjonalne sondy programowe Microsoft SMS i HP OpenView mogą zbierać dane z produktów, z którymi są związane. Ponieważ Visionael ma bardziej rozbudowane narzędzia inwentaryzacji systemu niż narzędzia projektowe, proces identyfikacji zbiera daleko więcej szczegółowych danych o komputerach i urządzeniach sieciowych, niż potrzeba do planowania sieci (m.in. wersje podstawowych systemów WE/WY i wykorzystanie slotów adapterowych). Podczas sesji projektowej narzędzia sporządzania diagramów gromadzą dane o komponentach proponowanej sieci na tym samym poziomie szczegółów.

W trakcie projektowania zmian w sieci Visionael monitoruje istniejącą sieć, zapewniając aktualność podstawowych danych. Visionael przechowuje dane o komponentach sieci w bazach danych: Oracle, Sybase Adaptative Server lub Microsoft SQL Server. Dla użytkowników, którzy chcą rozszerzać funkcje produktu we własnym zakresie, firma publikuje schemat bazy danych wraz ze specyfikacją interfejsu programowego Visionael. Raporty przygotowywane przez program są tworzone przez dołączany do produktu Crystal Reports. W raportach tych są podawane szczegóły inwentaryzacyjne i dane z analizy zmian, a także szczegóły połączeń WAN. Visionael dostarcza również moduł do wyświetlania raportów w formie stron webowych, a pakiet może współpracować z Microsoft Visio.

Moduł Studio Visionael oferuje intuicyjny interfejs tworzenia diagramów sieci i specyfikowania zmian sieci, przystosowany do wprowadzania dużej liczby powiązanych z tym danych. Zakładki interfejsu graficznego obejmują atrybuty sieci, dane z rozpoznania sieci, plik z elementami graficznymi, uwagi konfiguracyjne, połączenia, dostawców, specyfikacje, uwagi do specyfikacji, porty interfejsów, sloty, symbole, hierarchię, układ graficzny projektu oraz jego szczegóły.

Specyfikowanie szczegółów o urządzeniach, kablach, szybkościach przesyłu i połączeniach wymaga użycia wyżej wymienionych zakładek i okienek dialogowych. Studio Visionael pozwala na jednoczesne oglądanie wielu projektów w oddzielnych oknach, a ogląd sieci przedstawia w ujęciu historycznym. Przy każdym projekcie jest wyświetlane w lewym oknie hierarchiczne drzewo urządzeń, a w prawym diagram sieci.

Visionael jest trójwarstwową aplikacją Javy, zawierającą serwerowe środowisko aplikacyjne. Nawet oparte na SNMP sondy Visionael są napisane w Javie. Tylko mały kawałek kodu o nazwie Vael Service pracuje jako usługa Windows NT/2000 na maszynach Windows. Z powodu swojej złożoności, ceny oraz faktu, że produkt może wymagać trzech komputerów, Visionael jest odpowiedni dla sieci dużych przedsiębiorstw.

Enterprise Network Tools - opcja pakietu Visio

Visio Enterprise Network Tools Microsoftu jest opcją Visio Professional 2002, wnoszącą do tego pakietu, oprócz zestawu ikon dla diagramów sieciowych Visio, szereg różnych funkcji pomocnych w planowaniu sieci. Jest to motor identyfikacji (discovery), kierowany łatwym w użyciu kreatorem, umożliwiającym wypełnianie diagramu sieci istniejącymi komponentami. Sesja projektowa gromadzi szczegóły o komputerach i urządzeniach sieciowych, obejmujące dane z rozpoznania "stanu posiadania" i lokalizacji, dane identyfikacyjne wyposażenia sieciowego, dane o uszkodzeniach i usuwaniu uszkodzeń sieci oraz dane sieciowe, takie jak adresy IP i numery portów.

Enterprise Network Tools - odmiennie niż Predictor czy Visionael - gromadzi zawsze ten sam rodzaj informacji, niezależnie od tego, czy węzeł sieci to komputer czy ruter. Visio przechowuje specyfikację diagramu sieci i szczegóły o urządzeniach sieciowych we własnym formacie binarnym. Ponadto do interpretacji schematów sieciowych - w postaci trwałej kopii lub w formie strony webowej - Visio może tworzyć strony webowe, tabele lub raporty oparte na XML, zawierające typy posiadanych urządzeń, ich nazwy własne i nazwy producentów. Za pośrednictwem Open Database Connectivity może także eksportować dane do arkuszy Microsoft Excel, Microsoft Access lub relacyjnych baz danych.

Środowisko projektowe Visio umożliwia łatwy dostęp do wielu okien równolegle prowadzonych projektów, w sposób wyraźny rozróżniając rodzaje węzłów sieci (zawiera on oddzielny pasek z ikonami, np. dla ruterów 3Com i Cisco), i jest wydajne w sporządzaniu diagramów projektowanych sieci. Rozszerzanie sieci z pomocą narzędzi Visio jest prowadzone kreatorem procesu rozpoznawania (identyfikacji) sieci, zadającym klarowne pytania dotyczące sieci, w rodzaju: czy powinien poszukiwać ruterów, urządzeń nie będących ruterami czy też urządzeń opartych na Windows?

Visio integruje się także bez przeszkód z innymi produktami Microsoft Office. Pakiet może obsługiwać projekty do dziesięciu tysięcy węzłów.


TOP 200