Planowanie i projektowanie sieci

Sniffer Pulse - źródło wiedzy o webie

Sniffer Pulse firmy Network Associates jest produktem służącym do wspomagania planowania sieci, zapewniającym monitorowanie wydajności weba w układzie end-to-end oraz generującym alarmy w czasie rzeczywistym - na podstawie danych rzeczywistych, transakcji syntetycznych lub analiz plików dziennika zdarzeń. Pakiet zawiera wiele różnorodnych mechanizmów.

Analiza "ostatniej mili". Specjalny algorytm pozwala oszacować szybkość obsługi użytkownika odwiedzającego ośrodek webowy lub korzystającego z jego usług. Sniffer Pulse zapewnia szczegółową analizę wszystkich komponentów ośrodka webowego. Daje się w dużym stopniu dostosowywać, pozwalając różnym grupom na tworzenie własnych stron i wyświetlanie na nich żądanych danych oraz na szybkie lokalizowanie problemów wydajności. Tworzenie nowych oglądów jest szybkie i łatwe, oparte na interfejsie przeglądarki webowej - w ten sposób dane są dostępne z dowolnego punktu.

Analiza czasu odpowiedzi dla użytkownika końcowego. Pakiet zapewnia ogląd rzeczywistej obsługi użytkownika końcowego w układzie end-to-end. Celem takiej analizy jest odpowiedź na pytania w rodzaju: jak długo odwiedzający czeka na krytyczną stronę webową, jak wiele koszyków zakupowych porzucono bez dokonania zakupów z powodu kart kredytowych lub opóźnień w przeprowadzaniu transakcji czy które obiekty na stronie webowej obniżają wydajność. Szczegółowe pomiary pomagają optymalizować zawartość i korygować wąskie gardła wydajności w odniesieniu do użytkownika końcowego.

Wbudowane alarmy. W środowisku webowym znajomość problemu, zanim cokolwiek się wydarzy, jest niezwykle ważna. Sniffer Pulse oferuje wbudowane alerty przesyłane pocztą elektroniczną. Alarmy mogą być definiowane dla specyficznych pomiarów lub na podstawie aktualnych odchyleń od automatycznie generowanego poziomu bazowego. Konfigurowanie alarmów jest stosunkowo proste - jeżeli system pocztowy zawiera mechanizm kierowania wiadomości na pager, to łatwo można wykorzystać te funkcje do takiego kierowania alarmów.

Analiza serwera webowego. Sniffer Pulse zapewnia wgląd w osiągi ośrodka webowego, obejmujący szereg serwerów webowych, a także dający możliwość "zejścia w dół" - do indywidualnych serwerów. Informacje, takie jak: najwolniejsze i najszybsze serwery, czas odpowiedzi serwera dla specyficznych stron webowych oraz liczba odwiedzin na określonym serwerze, można uzyskać jednym kliknięciem myszy. W środowisku z rozkładaniem obciążeń dane uzyskane przez Sniffer Pulse pozwalają na szybką weryfikację konfiguracji urządzeń równoważenia obciążeń.

Automatyzacja określania poziomu odniesienia. Sniffer Pulse automatycznie wylicza poziom odniesienia dla przedziałów godzinowych i dziennych. Wiedza o tym, kiedy ośrodek jest odwiedzany przez największą liczbę wizytujących lub kiedy problemy z wydajnością są najbardziej prawdopodobne, to połowa sukcesu. Pozwala ona ustalać czas największego obciążenia sieci czy serwerów. Ustawianie poziomu odniesienia pozwala na uzyskanie wiedzy o tym, kiedy kluczowe zasoby osiągają granice swojej wydolności, co umożliwia wyprzedzające planowanie rozbudowy sieci.

Raportowanie. Sniffer Pulse umożliwia przeglądanie danych dziennych, tygodniowych, miesięcznych i rocznych, opierając się na ustalonym przyroście czasu. Ponadto Sniffer Pulse automatyzuje proces zarządzania bazą danych, co eliminuje czasochłonne zadania konserwacji.

Statystyki sieciowe (wykorzystanie sieci i błędy sieci) są zbierane przez Sniffer Distributor Agents i mogą być łatwo importowane do Sniffer Pulse.

Sniffer Pulse jest prekonfigurowanym urządzeniem. Instalacja i konfiguracja są proste: urządzenie należy włączyć po prostu do sieci lub portu przełącznika.


TOP 200