Planowanie i projektowanie sieci

NetCracker - inwentaryzacja sieci

NetCracker firmy NetCracker Technology dostarcza wiedzy o stanie inwentaryzacyjnym sieci - w aspekcie zarówno fizycznym, jak i logicznym. Wiedza taka jest bardzo ważna w automatyzacji procesów biznesowych i zapewnieniu bezkolizyjnego przepływu danych, będąc podstawą planowania rozbudowy sieci. Użytkując system inwentaryzacji sieci można w efektywny sposób kontrolować infrastrukturę sieci oraz zapewnić na czas odpowiednią wydajność systemu.

Moduł NetCracker Network Inventory obejmuje wielopoziomową hierarchię danych prezentowanych w definiowalnym przez użytkownika, łatwym w użyciu interfejsie webowym. Dane inwentaryzacyjne mogą być uaktualniane "w locie" i współdzielone na webie. Dodatkowe mechanizmy i raporty pozwalają na szybkie i efektywne planowanie obciążenia, zarządzanie konfiguracją, prognozy i analizy trendów. Moduł zapewnia szczegółowe repozytorium fizycznej i logicznej infrastruktury sieci - zapisuje się tu każdy szczegół urządzeń, portów, połączeń, usług. System zapewnia wyczerpujący wgląd w dane o sieci. Jest to system z otwartą architekturą, łatwy do rozbudowy i integrowania z innymi aplikacjami.

Dla zapewnienia wymaganej zdolności operacyjnej infrastruktury sieciowej niezbędne jest stałe uaktualnianie stanu wyposażenia i dostępności usług. Moduł NetCracker Data Reconciliation współpracuje z elementami systemu zarządzania siecią, zapewniając aktualność danych inwentaryzacyjnych systemu. W ten sposób zapewnia też aktualność wiedzy o możliwościach sieci, przez co ułatwia podjęcie decyzji o ewentualnym rozszerzeniu infrastruktury i pozwala unikać zbędnych połączeń czy doposażenia sieci. NetCracker Reconciliation gromadzi i sprawdza dane o sieci w trybie on-line i wysyła alarmy, jeżeli wykryje jakiekolwiek rozbieżności w danych inwentaryzacyjnych. Ponadto sporządza protokół rozbieżności pomiędzy projektem a rzeczywistym obrazem sieci.

Moduł NetCracker Design & Planning umożliwia konfigurowanie zarówno logicznej, jak i fizycznej warstwy sieci. Proces ten wspomagają intuicyjne i łatwe w użyciu szablony graficzne i tekstowe. Moduł zawiera, uaktualnianą przez Internet bibliotekę urządzeń, pozwalającą na szybką i dokładną inwentaryzację elementów sieci.

Moduł jest narzędziem służącym do optymalizacji fizycznej i logicznej infrastruktury sieci na podstawie szczegółowych danych inwentaryzacyjnych połączone z intuicyjnym, webowym środowiskiem projektowym. Narzędzia oparte na technice webowej pozwalają na współpracę wielu rozproszonych osób nad jednym projektem. Moduł potrafi modelować sieć, wykorzystując istniejące i proponowane wyposażenie sieciowe. Ikony urządzeń i technologie komunikacyjne mogą być łączone na desce projektowej w formie przeglądarki. Następnie z paska narzędzi można wybierać odpowiednie protokoły i techniki komunikacyjne w celu połączenia urządzeń na poziomie portów. Jest to dobry sposób na optymalizację planu przed jego wdrożeniem. Urządzenia można wybierać spośród 35 tysięcy pozycji zawartych w bazie danych on-line.

Patrol DashBoard - pomoc w rozbudowie sieci

Patrol DashBoard firmy BMC Software jest systemem zarządzania wydajnością sieci opartym na technice webowej i Javie. Wspomaga on proces rozbudowy sieci. System automatycznie rozpoznaje sieć, automatycznie ustawia progi oraz zbiera dane niezbędne do lokalizowania problemów sieciowych, antycypując wąskie gardła wydajności i optymalizując ogólną efektywność sieci.

System pozwala na identyfikację ruterów, przełączników, sond oraz wszystkich ich fizycznych i logicznych interfejsów. Identyfikuje i automatycznie zbiera informacje MIB (standardowe i niestandardowe) dotyczące wydajności, włączając w to MIB II, RMON, RMON2, Cisco SAA. Cisco NetFlow.

Z kolei Patrol Visualis, oparty na technologiach modelowania, pozwala na identyfikację komponentów sieci na poziomie 2 i 3. Po ustaleniu topologii sieci program zbiera dane konfiguracyjne i wydajnościowe sieci. Informacja ta jest przechowywana w bazie danych, odtwarzana graficznie i udostępniana administratorowi do oglądu topologii sieci. Można także wizualizować ruch w sieci w celu uzyskania informacji, jak ten ruch wpływa na wydajność aplikacji.

System pozwala na zarządzanie urządzeniami pochodzącymi od różnych dostawców, automatycznie identyfikuje urządzenia i topografię sieci, obrazuje topologię sieci oraz pozwala na jej ogląd według wybranych kryteriów.


TOP 200