Państwo 2.0 - fotogaleria

Konferencja poświęcona strategii informatyzacji państwa, z udziałem kierownictwa urzędów centralnych. Pierwszy dzień konferencji Państwo 2.0 był poświęcony priorytetom cyfrowym administracji centralnej oraz statusowi prac nad najważniejszymi rządowymi projektami IT. Drugi dzień koncentrował się na zastosowaniach najnowszych technologii w projektach i sektorach strategicznych dla funkcjonowania państwa.