Państwo 2.0 2018 - fotogaleria

Konferencja poświęcona strategii informatyzacji państwa, z udziałem kierownictwa urzędów centralnych. Pierwszy dzień konferencji Państwo 2.0 poświęcony będzie priorytetom cyfrowym administracji centralnej do 2020 r. oraz statusowi prac nad najważniejszymi rządowymi projektami IT. Drugi dzień skoncentruje się na zastosowaniach najnowszych technologii w sektorach powiązanych z polityką państwa: smart city, energetyka, ochrona zdrowia oraz obrona narodowa.