Klubowe echa: dyskusja o efektywności

Czy wielozadaniowość wpływa na efektywność IT? Jakie są jej obecne i przyszłe miary? Jak je zastosować w IT? "Po owocach ich poznacie. Miary efektywności biznesowej IT" - już sam tytuł spotkania Klubu CIO zapowiadał burzliwą dyskusję i wiele emocji.

Zła wielozadaniowość podkopuje wszelką efektywność, zwłaszcza efektywność IT. Temat ten przedstawił podczas kwietniowego spotkania Klubu CIO Łukasz Neuman. CIO z Grupy Kruk SA zwrócił uwagę na adaptację metody łańcucha krytycznego do zarządzania IT, omówił, skąd czerpie wzorce dla rozwoju IT w szybko rosnącym biznesie, przekonywał do swojego podejścia do IT. Jak podkreślał, celem jego wystąpienia było sprowokowanie dyskusji, dlatego nie wahał się o efektywności mówić w sposób czasami wręcz kontrowersyjny.

Drugą część spotkania Klubu zdominował panel dyskusyjny, do którego zaproszenie przyjęli CFO: Anna Pardej, Magdalena Skrok-Popa i Sławomir Soszyński (reprezentujący Citigroup) oraz Paweł Stępień. Ożywiona dyskusja z udziałem publiczności skoncentrowała się wokół obecnych i przyszłych miar efektywności oraz ich zastosowania w IT. Oto obszerny zapis spotkania. Zapraszamy także do zapoznania się z prezentacją Łukasza Neumana na naszej stronie.

#Efektywność IT oczami CFO

Runda 1: Doskonale, kompromisowe, nieadekwatne... Jakie są obecne miary efektywności IT?

Szymon Augustyniak: Czy stosowane obecnie miary efektywności IT są skuteczne?

Anna Pardej Proste miary, takie jak wykonanie budżetu czy pomiar czasu, są ważne i dobrze się sprawdzają. Gorzej jest z miarami w obszarze zarządzania ryzykiem. Jesteśmy w erze elastycznych modeli biznesowych, szybkich decyzji. Kiedy dużo się dzieje, wchodzimy w nowe, innowacyjne biznesy, np. obrót treścią w postaci cyfrowej, trzeba dobrze mierzyć ryzyko i zarządzać nim - to prawdziwe wyzwanie dla całej spółki. Budżety na czas, wykonane KPI to fundament. Natomiast w zarządzaniu ryzykiem ciągle trzeba jeszcze poszukiwać, doskonalić się.

Klubowe echa: dyskusja o efektywności

Sławomir Soszyński

Sławomir SoszyńskiJedną z moich kluczowych odpowiedzialności jest definiowanie, zarządzanie i monitorowanie strategii technologicznej w 54 krajach na region EMEA. W komunikacji z CFO używamy twardych liczb, patrzymy na zewnętrzne i wewnętrzne parametry planowanych rozwiązań i działalności, które można porównywać. Jednym z najbardziej cennych i ciekawych parametrów zewnętrznych, który stosujemy, jest Build the Bank (koszty ponoszone na rozwój produktów i serwisów) vs Run the Bank (koszty ponoszone z tytułu utrzymania istniejących produktów i serwisów). Firmy konsultingowe rekomendują, aby była zachowana relacja 40% (BTB) do 60% (RTB). Tego też staramy się pilnować, ponieważ zapewnia to odpowiedni balans działalności IT w firmie. Jeśli chodzi o parametry wewnętrzne, jest ich bardzo dużo, ale dwa uważamy za kluczowe. Są to: odsetek projektów, które zmieściły się w zaplanowanym budżecie, oraz relacja projektów i inwestycji strategicznych (tj. projektów zgodnych z realizowaną strategią) do taktycznych (muszą być zrealizowane ze względu na czynniki zewnętrzne). W drugim przypadku chodzi o efektywność wykonania przyjętej strategii oraz zapewnienie spójności działań IT i biznesu, co bardzo interesuje każdego CXO.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200