Klubowe echa: dyskusja o efektywności

S.A.: Aparat pomiarowy w przypadku niektórych innowacyjnych modeli biznesowych, produktów i inicjatyw jeszcze nie okrzepł, jest w fazie eksperymentów, powstaje. Czy w sektorze finansowym jest obszar niepewności, gdzie można rozstrzygać na poziomie strategicznym?

Klubowe echa: dyskusja o efektywności

Magdalena Skrok-Popa Reprezentuję Citibank International, oddział w Polsce, który powstał w 2005 roku do celów centralizacji funkcji usług wsparcia dla biznesu. Mogę się więc odnieść do funkcji usługowej technologii. Stawiam, jako CFO, na wymierne wskaźniki wydajnościowe dla technologii, ponieważ to one pozwalają nam identyfikować wąskie gardła, o których wspominał w swoim wystąpieniu Pan Łukasz Neuman. Takie podejście z kolei wyzwala pomysły innowacyjne. W projektach pojawia się niepewność, niwelowana przez fakt, że strategicznie, z definicji, owa innowacyjność technologiczna jest ukierunkowana na wyszukiwanie obszarów synergii. A celem synergii jest u nas redukcja kosztów zatrudnienia i działalności.

Głos z sali: Czy koncentrowanie się na redukcji kosztów nie oznacza, że firma ogranicza działalność?

Magdalena Skrok-Popa Temu przeczy fakt rozwoju naszego oddziału z 0 do 1500 osób w ciągu 7 lat. Odpowiadam zatem: nie, to specyficzna, wyspecjalizowana działalność usługowa w obszarze finansów. Taka jak analogicznie wyspecjalizowana jest usługa IT, tak jak usługowy charakter mają operacje.

Runda 3. Pola współpracy CXO i CIO w podnoszeniu efektywności IT

S.A.: Czy na linii CFO-CIO może innowacyjnie iskrzyć? Czy można wspólnie działać na rzecz podnoszenia efektywności?

Paweł Stępień Bez współpracy naszych departamentów nie pójdziemy do przodu. Oprócz współpracy ważne jest też zrozumienie i bycie zrozumianym. Sam jestem miłośnikiem informatyki, jak zapewne większość obecnych na sali zaczynałem przygodę od komputerów marki Commodore, Atari, Amiga, stopniowo coraz lepiej poznawałem ten świat, choć od razu po studiach, po kierunku informatyka i Ekonometria, przestawiłem się na finanse. Na pewno nie będę pełnoprawnym partnerem do rozmowy dla CIO. Jestem jednak w stanie zrozumieć potrzeby IT i łatwiej jest mi dzięki temu być "adwokatem" spraw IT przed zarządem. To daje pole do współpracy.

S.A.: Centralizacja to hasło, odzew: efektywność. Taki model działa w Citigroup.

Magdalena Skrok-PopaTo odpowiedź na paradygmat efektywnej i skutecznej organizacji. Centralizacja dokonuje się w technologii i poprzez technologię. Tworzymy więc uniwersalne, wspólne usługi. W coraz szerszym zakresie, np. tworzymy także funkcje usługowe, w których ramach świadczymy innowacyjność. Jakie ma implikacje takie podejście? Projekt centralizacyjny, choćby ograniczał się do technologii, jest skomplikowany i interdyscyplinarny. Wymaga zaangażowania nie tylko finansów, ale i działu prawnego. Z ich wiedzy korzystają faktyczni twórcy takiej usługi i jej późniejsi wykonawcy. Jeśli IT scentralizuje jakąś usługę technologiczną w Polsce, to potem, aby świadczyć ją do wszystkich Citibanków na świecie, musi podpisać umowy na poziomie przedsiębiorstwa. Musimy zadbać o struktury podatkowe, zgodność regulacji, a mamy bogaty system prawa bankowego, wykorzystanie dotacji z funduszy Unii Europejskiej.


TOP 200